Visjon og verdiene våre

REITAN sin visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Det er de sterke verdiene våre som driver oss, definerer oss, som er oss.

Vi vet hvor vi vil, uten å glemme hvor vi kommer fra.

Å være verdidrevet er grunnlaget for å kunne skape økonomiske verdier, få medarbeidere og samarbeidspartnere til å føle seg verdifulle og drive en virksomhet med verdighet. I REITAN har vi meislet våre verdigrunnlag i stein – bokstavelig talt!
Flere steder i Skandinavia og Baltikum har vi steiner og obelisker hvor våre åtte verdier er hugget inn.

REITANs verdigrunnlag beskriver de verdier vår kultur er bygget på. Verdiene er blitt til gjennom bedriftens mangeårige historie. En sterk bedriftskultur basert på de åtte verdigrunnlagene er viktig for oppnåelse av REITANs overordnede målsetninger. Verdibasert ledelse er en del av vår filosofi.

Våre verdigrunnlag:

1. Vi rendyrker bedriftens forretningsidé
2. Vi holder høy forretningsmoral
3. Vi skal være gjeldfri
4. Vi skal motivere til vinnerkultur
5. Vi tenker positivt og offensivt
6. Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre
7. Kunden er vår øverste sjef
8. Vi vil ha det morsomt og lønnsomt

Våre verdigrunnlag
 • 1

  Vi rendyrker bedriftens forretningsidé

 • 2

  Vi holder høy forretningsmoral

 • 3

  Vi skal være gjeldfri

 • 4

  Vi skal motivere til vinnerkultur

 • 5

  Vi tenker positivt og offensivt

 • 6

  Vi snakker med hverandre – ikke om hverandre

 • 7

  Kunden er vår øverste sjef

 • 8

  Vi vil ha det morsomt og lønnsomt