Uno-X Energi

Energiselskapet Uno-X Energi markedsfører og selger drivstoff og smøreoljeprodukter til private og bedrifter, og er etablert i Norge og Danmark. Forretningsområdets overordnede visjon er å være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Uno-X Energi har syv robuste og velfungerende datterselskaper, fire i Norge og tre i Danmark.

Uno-X Energi ønsker å gradvis erstatte det fossile innholdet i drivstoff med fornybart. Målet er å bruke de mest klimanyttige råstoffene i biodrivstoff, og derfor har Uno-X tatt avstand fra å bruke palmeolje i drivstoff.  I 2040 ønsker selskapet å tilby bare fornybar energi til sine kunder.

Norge
Datterselskapet YX Norge er drivstoffleverandør til de betjente energistasjonskjedene YX og YX 7-Eleven. YX Norge driver også en landsdekkende YX Truck kjede som tilbyr drivstoff til transportmarkedet. Datterselskapet Uno-X Norge er markedsleder i sitt segment med et landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner hvor målet er å tilby det billigste drivstoffet lokalt der stasjonen er. Samlet er Uno-X Energi nest største markedsaktør på veidrivstoff i Norge.

 

Danmark
Datterselskapet YX Danmark har en landsdekkende YX Truck kjede tilpasset transportbransjen, og markedsfører og selger drivstoff- og fyringsprodukter til privat- og bedriftskunder. Uno-X Danmark selger drivstoff fra et landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner, og er markedsleder i sitt segment. Ambisjonen er at kunden enkelt og effektivt kan tanke det billigste drivstoffet lokalt.

 

Smøreolje
Høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter markedsføres og selges av YX Smøreolje selskapene i Norge og Danmark. Selskapene tilbyr også næringsmiddelregistrerte produkter fra Anderol og miljøtilpassede oljer fra Panolin.

 

Ansvar
Siden 2010 har Uno-X Energi vært hovedsamarbeidspartner med den holdningsskapende organsiasjonen MOT som arbeider for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Samarbeidet omfatter Norge og Danmark. Gjennom et bredt sykkelengasjement i Norge og Danmark håper Uno-X å inspirere til økt bruk av sykkel, noe som potensielt kan bidra til å redusere CO2 utslipp og bedre folkehelsen. Det nyeste store initiativet er Uno-X Pro Cycling Team som er det første norske profesjonelle sykkellaget for herrer.  Syklistene er også ambassadører for sykling både til sport og transport.

 

Historie
Uno-X Energi har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900 – tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte REITAN aksjene i Hydro Texaco selskapene i Norge og Danmark, og i 2009 ble det etablert en rendyrket struktur med separate selskaper for hvert forretningsområde.