Q&A med Trond Lund

Arbeidsplass
Rørosmeieriet.

Jobbtittel
Meieribestyrer.

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg er gift, og har 4 barn. Som person søker jeg alltid etter utvikling i alle sammenhenger, og ser meg sjelden bakover. Stillstand er stagnasjon er mitt mantra. Nå er jeg Meieribestyrer som har eget styre med egen «pengesekk», og jobber for at Rørosmeieriet skal bli Norges fremste økologiske meieri.

Hva brenner du for?
Visjonen «I takt med naturen» og verdiene våre styrer beslutninger for litt bedre bærekraft hver gang vi gjør valg. Vi har ikke råd til å la være. Akkurat nå er det termodynamikk, og bli ledende på utnyttelse av varmepumpeteknologi med naturlige medium som engasjerer veldig. Har hårete mål om å bli klimapositiv på sikt hjemme og på Rørosmeieriet. Jeg brenner også for å utvikle Rørosmeieriet nye opplevelsesmeieri til det stedet du bare må besøke når du er på Røros.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Mitt engasjemet for utvikling av et lite lokalsamfunn og næringsliv. Jeg tørr å si ja, og gå foran. Jeg ønsker stadig utvikling, og at alle i organisasjonen trives og jobber mot samme mål og visjon.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Jeg beskriver meg selv som en verdinerd. Det er «så lett» å styre når visjon og verdier er godt forankret. Et eksempel fra Rørormeieriet når vi skulle velge ny heis. Den dyreste hadde dynamo, og produserer strøm hver gang når den går ned med varer. Vi hadde ikke råd til å la være. Når vi nå har gjester på Rørosmeieriet bruker vi heisen ned og tar trappa opp.

http://www.tolga-idrettslag.no/
https://rorosmeieriet.no