Selskapsstruktur

Reitangruppen består av fem forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Energi, Reitan Eiendom og Reitan Kapital.

I tillegg kommer selskapet Britannia Hotel AS.

Les mer om Britannia her.