Q&A med Robin Dale Oen

Arbeidsplass
Dale Oen Experience.

Jobbtittel
Daglig leder.

Hvem er du og hva jobber du med?
Stifter av Dale Oen Experience, en mestringsorganisasjon for barn og unge. Jobber til daglig i Forsvaret. Gift, 3 barn. Tidligere landslagssvømmer.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for å gi ungdommen mestring, økt selvtillit og en mulighet til å finne sitt talent! Når ulikhetene dyrkes, og settes sammen, skaper vi vinnerlag. Uavhengig av om ungdommen er god i å snekre, matematikk eller naturfag – så mener vi i Dale Oen Experience at vi er avhengige av alle for å bygge hus som står i motvind. Med det mener vi at vi alle kan bli vinnere, i vårt eget liv, og spesielt om vi får tenke og fungere sammen i grupper som utfordrer og utvikler oss.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Å bli nominert til Årets Ladejarl er er stor ære, og spørsmålet er ikke lett å svare på. Dale Oen Experience forsøker å være samfunnsbyggende for barn og ungdom, og min visjon er å kombinere mestring og praktisk læring for barn og unge, med næringsliv, skole og samfunnsnettverket ellers, for å skape en stimulerende, kreativ, grensesprengende hverdag og fremtid for de som vokser opp. Jeg er en enkel stril fra Øygarden, som vokste opp men enkle midler, men med gode foreldre, som ga oss troen på at alt er mulig, og ønsker også å vise dette til ungdom – at med troen på seg selv kan de sprenge grenser! Alexander og jeg var stolte av hvor vi kom fra, og hvor vi ville i livet, og min visjon for ungdommer er at «det er bedre å bygge karakter, enn å gi karakter». Jeg tenker og handler positivt, stort, og er en som gjennomfører, og formidler dette til barn og ungdom, både i foredrag, på senteret i aktiviteter, men også ved å vise dem at alt er mulig. Til næringslivet ønsker jeg å formidle gjennom handling at det er bedre å «walk the talk», enn å «talk the walk», slik som vi striler liker å gjøre det. Jeg er ærlig, raus, og alltid ukuelig positiv.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Mine verdier er å være ukuelig positiv og optimistisk, inkluderende, ærlig, jordnær og raus. Vanlig folkeskikk kommer man også langt med. Jeg ønsker å skape vinnerskaller, som forstår at de har evne til å tenke store tanker, sammen med andre. Jeg forsøker å engasjere andre til å føle et delt eierskap i Dale Oen Experience´s verdier, gjennom møter, foredrag, valgfag, konferanser, og mener å oppnå det. Bare å bli nominert til Årets Ladejarl, tar jeg som et tegn på at andre oppfatter mitt arbeid som passende til Reitangruppens høythengende verdier.

www.daleoen.com

www.youexplore.no