Om oss

Reitangruppens visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Reitangruppen omsatte i 2019 (inkl. franchiseomsetning) for 97 milliarder kroner, sysselsetter 38 373 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap og en synlig aktør i Nord-Europas arbeidsliv.
Reitangruppen består av fem forretningsområder: REMA 1000, Reitan Convenience, Uno-X Energi, Reitan Eiendom og Reitan Kapital.

REMA 1000 er ledende i Skandinavia innen organisering og drift av franchisebasert virksomhet innen dagligvarehandel. REMA-filosofien bygger på prinsippet om at få mennesker skal ta mange avgjørelser.

Reitan Convenience skal, gjennom fremgangsrike kjøpmenn, være Europas største, beste og mest lønnsomme servicehandelselskap. Virksomheten vår omfatter Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland, samt Lietuvos Spauda i Litauen.

Uno-X Energi er et handelsselskap som driver salg, distribusjon og markedsføring av drivstoff og smøreoljeprodukter til private og bedrifter. Selskapet er etablert i Norge og Danmark. Uno-X Energi skal være det mest effektive og ukompliserte drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden.

Reitan Eiendom skal eie store eiendomsporteføljer i sentrum av Trondheim og Bergen og et antall førsteklasses REMA-eiendommer. Selskapet skal i tillegg utvikle eiendom med hovedvekt på byomforming, logistikk og industri. Reitan Eiendom består av E. C. Dahls Eiendom, Vestenfjeldske Eiendom, REBUS Eiendom, Dora Holding, Login Eiendom, NHP Eiendom, UNO-X Eiendom og Reitan Ejendomsudvikling.

Reitan Kapital er et investeringsselskap som ivaretar og utvikler finansielle verdier for Reitangruppen, gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje. Reitangruppens overskuddslikviditet forvaltes i dag på en profesjonell måte gjennom Reitan Kapital. Selskapets mandat er å ivareta og utvikle finansielle verdier for Reitangruppen ved siden av eksisterende forretningsområder. Disse verdiene skal bidra til soliditet og langsiktighet for Reitangruppen som familiebedrift, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

Reitangruppens hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er Reitangruppens kulturelle og finansielle senter. REMA 1000, Reitan Convenience og Reitan Kapital har sitt operative senter i Oslo, mens Reitan Eiendom er basert i Trondheim. Uno-X Energi er basert i Oslo/København.

Det er våre sterke verdier og verdigrunnlag som driver oss – derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå visjonen om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke en kultur der våre kunder alltid er den øverste sjefen.

  • 1/2
  • 2/2