Om oss

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. REITAN (Reitangruppen AS) er et holdingselskap som utøver aktivt eierskap gjennom selvstendige forretningsområder. Som eier bidrar REITAN med å videreutvikle selskapene gjennom å være en pådriver i arbeidet med strategi, struktur, kultur og finansielle standarder.

REITAN har virksomhet i 7 land i Norden og Baltikum, og omfatter 3 forretningsområder: REITAN HANDEL, REITAN EIENDOM og REITAN KAPITAL. I tillegg har vi Britannia Hotell i Trondheim.

Det er våre sterke verdier og verdigrunnlag som driver oss, og derfor jobber vi hardt og kontinuerlig for å oppnå visjonen om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Dette gjør vi blant annet gjennom å rendyrke våre konsepters forretningsideer og ved å opprettholde og forsterke kulturen der våre kunder alltid er øverste sjefen.

REITAN sitt hovedkontor er på Lade Gaard i Trondheim, som er REITANs kulturelle og finansielle senter. REITAN HANDEL har sitt operative senter i Oslo, mens REITAN EIENDOM er basert i Trondheim.

REITAN omsatte i 2019 (inkl. franchiseomsetning) for 97 milliarder kroner, sysselsetter over 38 000 mennesker i Norden og Baltikum, og er med dette blant Norges ti største selskap og en synlig aktør i Nord-Europas arbeidsliv.

Våre Forretningsområder: 

 

  • 1/2
  • 2/2