Q&A med Nasreen Begum

Arbeidsplass
Bydelsmødre Norge.

Jobbtittel
Organisasjonsleder.

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg kom fra Pakistan som 20-åring, og fødte 6 barn inn i et velferdssystem jeg ikke kjente til. Nå, 21 år etter, er jeg initiativtaker og organisasjonsleder for Bydelsmødre Norge.

Hva brenner du for?
Det jeg brenner for samsvarer med Bydelsmødrenes formål og hovedmålsetting, nemlig å bringe håp og forandring i kvinners liv. Jeg har selv vært skeptisk til tilbudene jeg som ung mor ble møtt med da jeg nylig hadde kommet til Norge, men etter hvert som jeg fikk mer kunnskap og engasjerte meg som frivillig i lokalsamfunnet, oppdaget jeg viktigheten av aktiv deltakelse. Jeg ønsker at andre kvinner som er i samme situasjon som jeg var i, skal få glede av de samme godene som jeg nå har. Derfor ønsker jeg å bidra til å skape tillit og å bygge en bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet. Selv om det er mye jobb å være leder for en stor frivillig organisasjon og balansere det med familieliv, får jeg ny motivasjon hver dag av å se bydelsmødrene gi kvinner den kunnskapen og støtten de har behov for, så de kan ta kontroll over sine egne liv.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Jeg har en evne til å se hvordan man bør hjelpe andre kvinner og deres familier med å få gode liv i Norge. Innsatsen kan beskrives som hjelp til selvhjelp. Jeg hjelper målgruppen ved å bruke min personlige historie og erfaringer som ung mor i et ukjent velferdssystem. Jeg var modig, engasjerte meg og sa ja til tilbud, til tross for at systemet var annerledes enn i hjemlandet mitt og jeg var usikker på om livsstilen i Norge var bra for barna mine. Gjennom formelle og uformelle samtaler i hverdagen, på kveldstid, i helger, ferier og i privatlivet støtter jeg andre kvinner til å bli mer selvstendige og til å oppdage sine egne ressurser. Min visjon er at alle hjemmeværende og isolerte minoritetskvinner skal bruke egne ressurser for å styrke seg selv, familien og lokalsamfunnet. Familier og lokalsamfunn rustes opp til å skape et oppvekstmiljø som styrker barn og unge til å klare seg i samfunnet. På sommerfesten til Bydelsmødre Norge hvor alle nåværende og kommende Bydelsmødre ble invitert, kom flere bydelsmødre bort til meg og sa at de ser på meg som deres rollemodell og får inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Bydelsmor Hanna sa: “Vi ser opp til deg og du er vår rollemodell. Vi er her for å lære av deg, din historie og erfaringer. En av de mange tingene vi liker ved deg er at du smiler uansett motstanden som du opplever.”

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Jeg ser hele mennesket i det arbeidet jeg gjør, og fokuserer på det gode i hvert enkelt menneske. På mange måter ligger også dette til grunn for bydelsmødre-konseptet, ved at man fokuserer på hva hvert enkelt menneske kan få til, istedenfor hva de ikke kan få til. Jeg vet at jeg er en rollemodell for mine ansatte og frivillige og er opptatt av å være en GOD rollemodell. Jeg er opptatt av å skape tillit, og å vise andre tillit. Mye av arbeidet jeg legger inn i Bydelsmødre er frivillig fordi jeg tror så sterkt på bydelsmødres visjon. I praksis jobber jeg nok nesten 200%.

https://www.facebook.com/bydelsmor.no/