Per Åge Dahl

Per Åge startet som deltidshjelp hos REMA 1000 ved siden av skolen, og jobbet hele tiden ved siden av skole og økonomistudier. Han fikk deretter tilbudet om å delta på TALENTutdannelsen til REMA 1000 med målsetting om å bli kjøpmann. Etter endt talentprogram fikk Per Åge tilbudet om egen butikk og ble kjøpmann. Deretter ble han rekruttert inn i ledertalentprogrammet og fikk etterhvert tilbudet om regionsdirektørstilling i Oslo. I 2012 ble han kåret til å være blant landets mest lovende ledertalenter.