Q&A med Javad Mushtaq

Arbeidsplass
MAK, MinMentor, Global Shapers Oslo av World Economic Forum.

Jobbtittel
Grunnlegger og Leder.

Hvem er du og hva jobber du med?
Samfunnsengasjert leder, serie-sosial entreprenør og mangfoldsildsjel. Grunnlegger og Leder av MAK, MinMentor og Leder av Global Shapers Oslo av World Economic Forum.

Hva brenner du for?
Min lidenskap og det jeg brenner for er preget av min egen historie og de mulighetene jeg selv måtte skape, til tross for at lærere, medelever og andre ikke trodde jeg kunne lykkes. Jeg ønsker å bidra til å aktivere og støtte alle unge til å benytte seg av sine muligheter til å lykkes i et land som Norge og til å følge sin lidenskap, uavhengig av hvilken sosioøkonomisk bakgrunn, kjønn eller etnisitet man har. Jeg brenner for å skape et bedre og mer inkluderende samfunn, land og verden med et særlig fokus på tre områder; 1) Utdanning og unge, 2) Mangfold og inkludering som et konkurransefortrinn, og 3) Unge mennesker, teknologi og entreprenørskap for å skape løsninger som bidrar til en bedre verden. I et land som Norge har vi over 25% frafallsrate på VGS, med en særlig overvekt av unge gutter og unge gutter med minoritetsbakgrunn. De mangler gode veiledere, relaterbare rollemodeller, og noen som kan gi de et «push». Det var utgangspunktet for å starte organisasjonen MinMentor, hvor vi jobber aktivt for å redusere frafallsraten ved skoler med høy frafallsrate gjennom tilbud av åpen mentoring, besøk på vgs og inspirasjonsforedrag, og koble relevante rollemodeller med de unge elevene. De to siste årene har vi møtt over 1000 elever. Det andre som har vært en sterk driver for meg er mangfold og inkludering. Jeg har hele min oppvekst blitt fortalt at bakgrunnen min kommer til å være en ulempe i arbeidslivet. Det trodde jeg på – helt til jeg dro til utlandet. At jeg har multikulturell bakgrunn, har forståelse for mer enn en kultur og snakker fem språk ble snarere et stort konkurransefortrinn. Det er det vi har misforstått i Norge og det er det jeg ønsker å endre på. Altfor ofte ser vi på mennesker med annen etnisk bakgrunn, innvandrere, flyktninger o.l. som noe som er problemorientert og deretter prøver vi å integrere de inn i samfunnet. Narrativet burde være helt annerledes. Forskning viser at mangfold, både i forhold til kjønn og etnisitet, bidrar til økt grad av innovasjon og økt sannsynlighet for finansiell avkastning. Nettopp det bør næringslivet og samfunnet forstå – mangfold er ikke et problem, men et lønnsomt konkurransefortrinn. Det var også utgangspunktet for å etablere organisasjonen MAK, som i dag jobber med talenter, organisasjoner og samfunn for å skape systemendring rundt mangfold som et konkurransefortrinn. Organisasjonen har tilknyttet Norges – og Nordens – største nettverk av unge talenter med mangfoldig bakgrunn, og vi har de siste 4 årene nådd flere enn 10.000 mennesker med vårt budskap. Det siste jeg brenner for og har tro på, handler om å bruke potensialet i unge mennesker, teknologi og entreprenørskap til å skape nye arbeidsplasser og løsninger for utfordringer vi ser  i samfunnet i dag – både nasjonalt og globalt. I en nasjonal kontekst vil entreprenørskap være en alternativ karrierevei for de som faller ut fra VGS og samfunnet generelt (flyktninger, innvandrere m.fl.). Å lage kommersielt bærekraftige bedrifter som skaper arbeidsplasser, løser samfunnsutfordringer, og bidrar til at grupper som har falt ut får en mulighet er noe jeg brenner for. Gjennom Global Shapers Oslo av World Economic Forum har vi kjørt flere prosjekter – noen i samarbeid med Ungt Entreprenørskap – hvor vi har gitt mentoring og veiledning til unge mennesker med ideer. På et globalt nivå, så ser vi at den primære veksten av befolkningen vil skje i det Afrikanske kontinentet med 1,4 mrd ekstra mennesker innen 2050. Kontinentet har den yngste befolkningen globalt, med en medianalder på 18,9 år, og ekstrem høy arbeidsløshet blant unge. I mange av landene er det likevel en god teknologisk infrastruktur og en stor andel har tilgang til smarttelefon. Det bidrar til å skape muligheter gjennom teknologi, entreprenørskap og unge mennesker for bærekraftig økonomisk vekst og reduksjon av arbeidsløshet, og er en av mine prosjekter jeg kommer til å jobbe mer med fremover. Mest av alt føler jeg meg ekstremt privilegert, for jeg har fått mulighet til å kunne bruke min posisjon, kompetanse og nettverk til å bidra til å skape et bedre samfunn og verden. Det vil jeg fortsette med!

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Det er en ære å bli nominert til Årets Ladejarl. Jeg tror det er flere årsaker til at jeg har blitt nominert; på den ene siden tror jeg at påvirkningen og resultatene gjennom initiativene og organisasjonene jeg har startet har skapt positive endringer hos mange enkeltindivider, organisasjoner og samfunnet generelt. Mange unge og mange med mangfoldig bakgrunn har fått noen de kan relatere seg til, har fått rollemodeller og en plattform hvor de føler seg inkludert og har en fellesskapsfølelse. På den andre siden tror jeg at jeg har blitt en sterk, viktig og troverdig stemme i samfunnet som fremmer mangfold som noe som er positivt og lønnsomt. Jeg tror min evne til å bringe sammen mennesker rundt en visjon, en fellesskapsfølelse, skape inkluderende arenaer, og å skape resultater og positiv påvirkning, alt på frivillig basis, har vært grunnlag for nominasjonen. Det gir meg enda mer drivkraft til å skape enda større positiv påvirkning. Også er det selvfølgelig ekstra stas å bli nominert det året hvor man feirer 50års-jubileumet til første innvandreren som kom til Norge fra Pakistan.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Jeg tenker ofte på det privilegiet jeg har ved å være født og oppvokst i et land som Norge. Hvis ikke faren min hadde pakket kofferten og dratt fra Pakistan til Norge som 21-åring, ville jeg vokst opp med helt andre forutsetninger for å lykkes. Så jeg føler jeg har et ønske og et ansvar for å bruke posisjonen jeg har til å gi tilbake til samfunnet, og for å bidra til å hjelpe generasjonene som kommer etter oss. For meg handler alt arbeidet jeg gjør om å bidra til å så frø som kan hjelpe både nåværende unge og unge i fremtiden. Alle organisasjoner og initiativ jeg har satt i gang har som utgangspunkt i det å lede en visjon og en verdibasert ide – et ønske om å skape et bedre og mer inkluderende samfunn. Det er utgangspunktet for det vi jobber med, om det er rundt unge og frafallsrate, eller om det er rundt mangfold og inkludering, så bidrar mange mennesker timevis på frivillig basis fordi vi vet at vi kan utgjøre forskjell i enkeltindividers liv. For meg er det helt sentralt å skape arenaer hvor man føler seg inkludert, hvor man har en fellesskapsfølelse, hvor man møter noen som har tro på en, og hvor man føler seg sett for det potensialet man har. Det er innbakt i alt arbeidet jeg gjør.

www.makorg.no
www.facebook.com/MinMentorOrg
www.globalshapersoslo.no