Q&A med Helle Aanesen

Arbeidsplass
Aktiv mot Kreft.

Jobbtittel
Daglig leder.

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg er fra Oslo, har to barn, er i ferd med å gifte meg på nytt og er utdannet siviløkonom. I 2007 hadde jeg lyst til å løpe New York City Marathon og ble veldig inspirert av hvor flinke amerikanere er til å samle inn penger til gode formål i forbindelse med store idrettsarrangement. Da kom idéen til å gjøre tilsvarende i Norge hvor midlene skulle brukes til å tilrettelegge og fokusere på trening for kreftpasienter. Jeg etablerte stiftelsen Aktiv mot kreft sammen med Grete Waitz i 2007 og har ledet den siden.

Hva brenner du for?
Fysisk aktivitet! Jeg brenner for fysisk aktivitet som verktøy til å forebygge kreft og for å få fysisk aktivitet inn som del av kreftbehandlingen. Jeg er opptatt at vi gjør denne jobben med «glimt i øyet» og ikke med pekefinger. Vi forsøker å sette fokus på det friske i pasientene. Vi heier på det de klarer på tross av tøff behandling, og jobber tett med forskningsmiljøene for å finne den riktige treningen til de ulike pasientene. Selv bruker jeg store deler av fritiden min til å være aktiv på mange ulike arenaer og vet godt hvor viktig trening er for egen fysisk form, humør, overskudd og arbeidskapasitet. Det er trist at to av de største globale helseutfordringer i vår tid er fedme og inaktivitet. Hverdagsaktiviteten er nesten borte og derfor har vi i Aktiv mot kreft alltid vært opptatt av å motivere alle våre samarbeidspartnere til økt fysisk aktivitet.
Vi pleier å si at Aktiv mot kreft genererer penger ved fysisk aktivitet for friske og bruker dem på fysisk aktivitet for kreftsyke.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl
Jeg håper det er på grunn av et sterkt og vedvarende engasjement. Fordi jeg jobber for en sak som er viktig for mange. Og så håper jeg det er fordi det viser at enkeltmennesker kan gjøre en forskjell hvis man er uredd og engasjert. Jeg fikk en idé og valgte å gjøre noe med den, sammen med den helt riktige partneren. Grete Waitz betød alt for oppmerksomheten og troverdigheten til stiftelsen fra starten av. Å bli nominert ser jeg som en anerkjennelse for å ha sett muligheter i stedet for begrensninger, og for at vi har jobbet hardt og kreativt for å etablere gode tilbud til kreftpasienter som vi virkelig tror på.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Aktiv mot kreft har blitt mer en livsstil enn en jobb. Arbeidet med å fremme fysisk aktivitet er førende i alt vi gjør.
Jeg er opptatt av at Aktiv mot kreft skal være en seriøs, troverdig aktør som jobber hardt for å nå visjonen sin – i samarbeid med andre gode krefter som ønsker å bidra.
Kreft er alvorlig og vi skal oppføre oss ordentlig i alt vi gjør. Det er imidlertid viktig for meg at vi tilnærmer oss temaet og formålene med energi, aktivitet og håp. Og med humør. Jeg jobber med høyt tempo og elsker å ha mange baller i luften, jeg er tidsoptimist, impulsiv og ser lett muligheter.
Nei er av og til et vanskelig ord. Å ha meg som leder kan nok derfor både være krevende og frustrerende, for jeg leder nok ikke akkurat «etter boken». Til gjengjeld byr jeg på en god dose entusiasme, tro på å kunne nå «hårete» mål, mye energi og godt humør. Da er det helt grunnleggende at vår lille stab er genuint motivert av formålene våre.
Drivkraften er lysten til å gjøre livet litt bedre for flest mulig kreftpasienter, både i inn- og utland.

www.aktivmotkreft.no

www.aktivagainstcancer.org