Franchisegiver og -taker

Gjensidig ansvar

Gjennom en franchiseavtale stilles det store krav til begge parter. Franchisetakeren forvalter en annens merkevare, og har et spesielt ansvar for å gjøre det på beste måte. For franchisegiver har det en stor verdi å få franchisetakere som er topp motiverte til å drive sin  egen virksomhet.  Franchisegiver skal distribuere varer og tjenester til franchisetakeren etter spesifikasjonene i franchiseavtalen. Dette gjøres på de områdene hvor det er billigst med en sentralisering av arbeidsoppgavene.

Gjennom franchisemodellen får franchisetaker en fin mulighet til å starte for seg selv. Franchisekonseptet er solid og gjennomarbeidet, og gir et godt grunnlag for å drive en lønnsom virksomhet. Gjennom en franchiseavtale vil man dra nytte av franchisegivers erfaring, opplæring, og bistand. I tillegg er merkevaren allerede innarbeidet, og man oppnår stordriftsfordeler, blant annet på markedsføring og innkjøp.

Samtidig er det for en potensiell franchisetaker viktig å huske på at et franchisekonsept innebærer gitte, ufravikelige rammer for hvordan virksomheten skal drives. En franchiseavtale er heller ingen garanti mot dårlige resultater, man står ansvarlig for sin egen virksomhet og det å få den til å være lønnsom. En franchiseavtale innebærer også at man betaler avgift til franchisegiver for konsept, støtte, markedsføring og så videre.