Om franchise

Franchise er frihet satt i system – det skaper vinnere på begge sider av bordet.

I REITAN tror vi på enkeltmenneskets skaperlyst. Vi  var den første dagligvarebedriften i Norge som tok i bruk franchising i vår organisering.

Vi bruker  franchising som organiseringsform både gjennom REMA 1000 og kjedekonseptene til REITAN CONVENIENCE. Som franchisegiver er vår viktigste oppgave å gjøre franchisetakerne gode. Vi ønsker oss lykkelige og rike franchisetakere.

Franchisedrift

REITAN var den første dagligvarebedriften i Norge som tok i bruk franchising i sin organisering, og rendyrket denne formen gjennom driften av konseptet REMA 1000.

Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter: franchisegiver og franchisetaker. Å drive franchising er en balansegang mellom frihet og systemdrift. Franchisetakeren er en selvstendig næringsdrivende, men skal etterleve konseptet og filosofien fastsatt av franchisegiveren.

Franchisegiver utvikler standarder for etablering og drift av virksomheter med bestemte varer og/eller tjenester under et felles merkenavn. Franchisetaker driver sin lokale virksomhet på dette grunnlaget, assistert av franchisegiver. Det stilles store krav til ansvarlighet på begge sider, og en franchisetaker som forvalter en merkevare har et spesielt ansvar.

Franchisegiver distribuerer varer og/eller tjenester til franchisetaker. Rolledelingen er i prinsippet slik at franchisegiver utfører tjenester på de områdene hvor det totalt sett er billigst og mest praktisk å utføre arbeidet sentralt. Franchisesystemet stiller høye gjensidige krav til partene, noe som kontinuerlig hever organisasjonens kompetanse.

Franchise som driftsmetode

Franchising er et nært samarbeid mellom to selvstendige virksomheter. Franchisegiver har utviklet standarder for etablering og drift av lokale virksomheter under et felles navn. Franchisetaker bidrar med det viktigste: Personlig initiativ, skaperlyst og kunnskap om lokale forhold.

Franchise er frihet satt i system – det er effektivt og krever liten administrasjon. Som driftsform balanserer det mellom frihet og systemdrift. På den ene side er franchisetakeren en selvstendig næringsdrivende. På den annen side må han eller hun etterleve konseptet og filosofien vi som franchisegiver leverer. Riktig gjort er det ingen andre systemer som genererer så gode resultater i forhold til investert kapital og risiko.

Franchise som driftsmetode er i prinsippet det motsatte av byråkrati. Det er en organisasjonsform med kun to nivåer, franchisegiver og franchisetaker. Begge parter eller nivåer arbeider selvstendig innenfor klart definerte rammer og med en tydelig arbeidsdeling

  • 1/3REMA 1000
  • 2/3REMA 1000
  • 3/3REMA 1000