Uno-X Energi

Uno-X Energi ønsker å bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren og selger flytende drivstoff med økende fornybart innhold. Selskapet bruker klimanyttige råstoff og har tatt full avstand fra palmeolje i drivstoff. Ultra-hurtig elbillading tilbys på utvalgte utsalgssteder.

Energiselskapet Uno-X Energi markedsfører og selger drivstoff og smøreoljeprodukter til private og bedrifter, og er etablert i Norge og Danmark. Forretningsområdets overordnede visjon er å være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Uno-X Energi har syv robuste og velfungerende datterselskaper, fire i Norge og tre i Danmark.

Norge
I Norge tilbys bensin med 15 prosent fornybart innhold og diesel med 20 prosent fornybart innhold. Målet er å bruke de mest klimanyttige bioråstoffene, og derfor har Uno-X selskapene tatt avstand fra å bruke palmeolje i drivstoff. Datterselskapet YX Norge er drivstoffleverandør til de betjente energistasjonskjedene YX og YX 7-Eleven. YX Norge driver også en landsdekkende YX Truck kjede som tilbyr diesel til transportmarkedet. Datterselskapet Uno-X Norge er markedsleder i sitt segment og har et landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner hvor målet er å tilby det billigste drivstoffet lokalt der stasjonen er. Samlet sett er Uno-X Energi nest største markedsaktør på veidrivstoff i Norge.

Danmark
Datterselskapet YX Danmark har en landsdekkende YX Truck kjede tilpasset transportbransjen, og markedsfører og selger drivstoff- og fyringsprodukter til privat- og bedriftskunder. Uno-X Danmark selger drivstoff fra et landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner, og er markedsleder i sitt segment. Ambisjonen er at kunden enkelt og effektivt kan tanke det billigste drivstoffet lokalt.

Smøreolje
Høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter markedsføres og selges av YX Smøreolje selskapene i Norge og Danmark. Selskapene tilbyr også Panolin smøreoljeprodukter som er spesialutviklet med tanke på miljøvennlighet.

Ansvar
Siden 2010 har Uno-X Energi vært hovedsamarbeidspartner med den holdningsskapende organsiasjonen MOT som arbeider for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Samarbeidet omfatter Norge og Danmark. Gjennom et bredt sykkelengasjement i Norge og Danmark håper Uno-X å inspirere til økt bruk av sykkel, noe som potensielt kan bidra til å redusere CO2 utslipp og bedre folkehelsen. I 2016 ble Uno-X UCI kontinentallaget Uno-X Norwegian Development Team etablert. Laget ønsker å utvikle sterke syklister og robuste mennesker, og er et MOT ambassadørlag.

Historie
Uno-X Energi har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900 – tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i Hydro Texaco selskapene i Norge og Danmark, og i 2009 ble det etablert en rendyrket struktur med separate selskaper for hvert forretningsområde.

Besøksadresse

Lysaker Torg 35
1366 Lysaker

Postadresse

Postboks 127
1325 Lysaker
  • 1/5Uno-X Norwegian Development Team, her fra treningssamling i Cambrils, Spania.
  • 2/5Uno-X Fjøsanger
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5Administrerende direktør i Uno-X Energi, Vegar Kulset og Colonialmajor Odd Reitan.