Uno-X Energi

Uno-X Energi ønsker å bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren og selger derfor flytende drivstoff med økende fornybart innhold. Hydrogen og ultra-hurtig elbillading tilbys på utvalgte utsalgssteder.

Energiselskapet Uno-X Energi markedsfører og selger drivstoff og smøreoljeprodukter til private og bedrifter, og er etablert i Norge og Danmark. Uno-X Energis overordnede visjon er å være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Uno-X Energi har syv robuste og velfungerende datterselskaper, fire i Norge og tre i Danmark.

Norge

Energistasjonskjedene i Norge tilbyr bensin med 15 prosent fornybart innhold og diesel med 20 prosent fornybart innhold. Kun de mest klimanyttige bioråstoffene brukes, og derfor har Uno-X selskapene tatt avstand fra å bruke bioprodukter som er basert på palmeoljeprodukter. Datterselskapet YX Norge er drivstoffleverandør til en kjede betjente bensinstasjoner, og ønsker å være den beste og mest effektive samarbeidsleverandøren for energistasjoner som eies og drives av forhandleren selv (selveiere).  I tillegg til å selge flytende drivstoff med økende fornybart innhold, skal YX sette opp 20 ladere langs de største transportkorridorene i Norge i perioden 2018 – 2020. YX Norge driver også en landsdekkende YX Truck kjede som tilbyr diesel til transportmarkedet med 20 prosent fornybart innhold til samme pris som vanlig diesel. Datterselskapet Uno-X Norge er markedsleder i sitt segment og er en landsdekkende kjede av selvbetjente energistasjoner som skal tilby det billigste drivstoffet lokalt der stasjonen er.  Selskapet tilbyr også hydrogen fra utvalgte lokasjoner i kjeden, og skal etablere 20 utsalgssteder med hydrogen innen 2020.

Danmark

Datterselskapet YX Danmark har en landsdekkende YX Truck kjede skeddersydd for transportbransjen, og i tillegg markedsfører og selger selskapet drivstoff- og fyringsprodukter til privat- og bedriftskunder.  Uno-X Danmark selger drivstoff fra et landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner, og er markedsleder i sitt segment. Hos Uno-X kan kunden tanke drivstoff enkelt, effektivt og billig på lett tilgjengelige lokasjoner.

Smøreolje

Høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter markedsføres og selges av YX Smøreolje selskapene i Norge og Danmark, og selskapene tilbyr også Panolin smøreoljeprodukter som er spesialutviklet med tanke på miljøvennlighet.

Ansvar

Siden 2010 har Uno-X Energi vært hovedsamarbeidspartner med den holdningsskapende organsiasjonen MOT som arbeider for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle. Uno-X samarbeider også med MOT i Danmark. I 2016 etablerte Uno-X UCI kontinentallaget Uno-X Norwegian Development Team sammen med to store norske sykkelklubber. Laget skal utvikle sterke syklister og robuste mennesker, og er et MOT ambassadørlag som bygger sin kultur basert på MOT’s filosofi. Gjennom et bredt sykkelengasjement i både Norge og Danmark håper Uno-X å inspirere til økt bruk av sykkel, noe som potensielt kan bidra både til å redusere CO2 utslipp og bedre folkehelsen.

Uno-X Energi har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900 – tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i Hydro Texaco selskapene i Norge og Danmark, og i 2009 ble det etablert en rendyrket struktur med separate selskaper for hvert forretningsområde.

Besøksadresse

Lysaker Torg 35
1366 Lysaker

Postadresse

Postboks 127
1325 Lysaker
  • 1/6Uno-X Norwegian Development Team, her fra treningssamling i Cambrils, Spania.
  • 2/6Uno-X Fjøsanger
  • 3/6
  • 4/6YX Rudshødgda syd
  • 5/6YX Rudshødgda syd
  • 6/6Administrerende direktør i Uno-X Energi, Vegar Kulset og Colonialmajor Odd Reitan.