REITAN KAPITAL

Et investeringsselskap som ivaretar og utvikler finansielle verdier for REITAN, gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje.

REITAN KAPITAL er ett av tre forretningsområder i REITAN og ledes av Magnus Reitan.

 

REITANs overskuddslikviditet forvaltes i dag på en profesjonell måte gjennom REITAN KAPITAL. Selskapets mandat er å ivareta og utvikle finansielle verdier for REITAN ved siden av eksisterende forretningsområder. Disse verdiene skal bidra til soliditet og langsiktighet for REITAN som familiebedrift, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

Magnus Reitan har jobbet med finans og investeringer i mange år, blant annet ved opprettelsen og driften av Allegro Kapitalforvaltning (nå Sparebank 1 Kapitalforvaltning), opprettelsen og driften av Reitan Invest og som finansdirektør i REITAN. Magnus Reitan har også erfaring fra handelsvirksomheten, som leder for REITAN CONVENIENCE.

Besøksadresse

REITAN KAPITAL
Uranienborgveien 6
0258 Oslo
Norge


NB: REITAN KAPITAL investerer for tiden ikke i enkeltselskaper, kun gjennom fond forvaltet av eksterne forvaltere. E-postadressen gjelder kun for henvendelser til REITAN KAPITAL. Henvendelser som gjelder andre forretningsområder i Reitangruppen må gjøres direkte til vedkommende forretningsområde.

Kontakt:
info@reitankapital.no

Postadresse

REITAN KAPITAL
Uranienborgveien 6
0258 Oslo
Norge