Reitan Kapital

Et investeringsselskap som ivaretar og utvikler finansielle verdier for Reitangruppen, gjennom en diversifisert og global finansiell portefølje.

Reitan Kapital er ett av fem forretningsområder i Reitangruppen og ledes av Magnus Reitan. Investeringsselskapet ble opprettet i mai 2016, som en følge av at Reitangruppen hadde opparbeidet en overskuddslikviditet etter nedbetaling av gjeld fra en rekke større og vellykkede oppkjøp gjennom 15 år.

Reitangruppens overskuddslikviditet forvaltes i dag på en profesjonell måte gjennom Reitan Kapital. Selskapets mandat er å ivareta og utvikle finansielle verdier for Reitangruppen ved siden av eksisterende forretningsområder. Disse verdiene skal bidra til soliditet og langsiktighet for Reitangruppen som familiebedrift, sikre arbeidsplasser og muligheter for fremtidige investeringer i kjernevirksomheten, samt være en økonomisk buffer i vanskelige tider.

 Magnus Reitan har jobbet med finans og investeringer i mange år, blant annet ved opprettelsen og driften av Allegro Kapitalforvaltning, opprettelsen og driften av Reitan Invest og som finansdirektør i Reitangruppen.

Besøksadresse

Reitan Kapital
Uranienborgveien 6
0258 Oslo
Norge

Kontakt:
info@reitankapital.no

Postadresse

Reitan Kapital
Uranienborgveien 6
0258 Oslo
Norge