Uno-X

Uno-X Energi

Uno-X Energi ønsker å være ledende i utviklingen mot bærekraftig mobilitet, og har en ambisjon om å selge bare fornybar energi i 2040.

Energiselskapet driver Skandinavias mest effektive forsyning av drivstoff til private og bedrifter. Selskapsstrukturen har syv sterke og selvstendige datterselskaper, fire i Norge og tre i Danmark.

Norge
Uno-X Norge AS er markedsleder i sitt segment med et landsdekkende nettverk av selvbetjente energistasjoner som tilbyr det billigste drivstoffet lokalt. Utvalgte lokasjoner tilbyr svanemerket bilvask.  YX Norge AS er drivstoffleverandør til de betjente energistasjonskjedene YX og YX 7-Eleven. Selvbetjente YX Truck stasjoner styrker nettverket i transportmarkedet. Samlet er Uno-X Energi nest største markedsaktør på veidrivstoff i Norge.

Danmark
Uno-X Danmark A/S selger drivstoff fra et landsdekkende nettverk av selvbetjente energistasjoner og er markedsleder i sitt segment. Kunden kan enkelt og effektivt tanke det billigste drivstoffet lokalt. Utvalgte lokasjoner tilbyr bilvask. YX Danmark A/S driver en landsdekkende YX Truck kjede tilpasset transportbransjen, og markedsfører og selger drivstoff- og fyringsprodukter til privat- og bedriftskunder.

Smøreolje
Høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter markedsføres og selges av YX Smøreolje selskapene i Norge og Danmark. Selskapene tilbyr også næringsmiddelregistrerte produkter fra Anderol og miljøtilpassede oljer fra Panolin.

Bærekraft
Uno-X Energi vil gradvis erstatte det fossile innholdet i drivstoff med fornybart. I 2040 er målet å bare tilby fornybar energi. Selskapet har tatt avstand fra palmeolje og soya i sine drivstoffprodukter, og velger de mest klimanyttige råstoffene i sitt biodrivstoff. En satsing på svanemerket bilvask bidrar ytterligere til klima og miljø.

Gjennom et bredt sykkelengasjement håper Uno-X å inspirere til mer hverdagssykling, som kan redusere CO2 utslipp og bedre folkehelsen. Uno-X Pro Cycling Team eies og drives av Uno-X og er det første norske profesjonelle sykkellaget for herrer. Fra 2022 starter det i tillegg et World Tour lag for kvinner. Syklistene er ambassadører for sykling både som idrett og transportmåte. Et annet stort engasjement innen idrett er YX sitt samarbeid med det norske skiskytterforbundet. Selskapene i Uno-X har sterk tro på kraften i gode forbilder og ønsker å inspirere til en sunn livsstil. Siden 2010 har Uno-X vært hovedsamarbeidspartner med den holdningsskapende organisasjonen MOT.

Uno-X Energi rapporterer etter bærekraftstandardene GRI og CDP, samt utvalgte FN bærekraftmål.

Historie
Uno-X Energi har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900 – tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i Hydro Texaco selskapene i Norge og Danmark, og i 2009 ble det etablert en rendyrket struktur med separate selskaper for hvert forretningsområde.

Besøksadresse

Lysaker Torg 35
1366 Lysaker

Postadresse

Postboks 127
1325 Lysaker
  • 1/8Uno-X Pro Cycling Team på treningssamling i Vandellos
  • 2/8Uno-X Sandmoen
  • 3/8Stavanger tankanlegg
  • 4/8YX 7-Eleven Sonsveien
  • 5/8 YX Smøreolje
  • 6/8Uno-X Pro Cycling Team 2020
  • 7/8Uno-X Nittedal
  • 8/8YX Truck Sonsveien