Bærekraft

– Vår oppgave er å sørge for at kundene våre kan velge våre konsepter og produkter med god samvittighet, sier Ole Robert Reitan

REITAN HANDEL har gjennom mange år jobbet med bærekraft og samfunnsansvar i sine selskaper. Våre fokusområder er helse, miljø, mennesker og ansvarlig handel. Som selskap vil vi forplikte oss til en bærekraftig utvikling og skal rapportere på FNs bærekraftsmål og flere standarder som CDP og GRI blant annet.

– Vi må alle ta ansvar for å bidra til å redusere klimaendringene, skape aksept for et større mangfold og bidra til en bedre folkehelse for å nevne noen av mange viktige tema. Vår oppgave er å sørge for at kundene våre kan velge våre konsepter og produkter med god samvittighet, sier Ole Robert Reitan.