REITAN EIENDOM

Forretningsområdet ledes fra Trondheim. Ingolv Høyland er administrerende direktør.

REITAN EIENDOM har tre satsingsområder:

 • Sentrumseiendom i Trondheim, Bergen og Oslo
 • Logistikk- og industrieiendom i Skandinavia
 • Handelseiendom i Skandinavia

Sentrumseiendom.

E. C. Dahls Eiendom (ECDE) har bygd opp en betydelig eiendomsportefølje i Trondheim sentrum. Selskapets visjon uttrykkes som AiE; Alt innenfor Elva. ECDE er den største private eiendomsbesitter i Midtbyen av Trondheim med et bredt eierskap av eiendom innenfor  kontor, undervisning, handel, bolig, hotell og restaurant.

Vestenfjeldske Eiendom opererer i Bergen etter samme tankemodell som ECDE i Trondheim. Dette selskapet eier også en portefølje av svært gode butikkeiendommer for REMA 1000.

REITAN EIENDOM har ambisjoner om å styrke sin eiendomsposisjon i Oslo sentrum.

Logistikk- og industrieiendom.

Gjennom RELOG sitt eierskap i Login Parinvest og NHP Eiendom har REITAN EIENDOM en betydelig posisjon innenfor logistikk- og industrieiendom. Per i dag ligger hovedtyngden av porteføljen i Norge, og  målet er å øke tilstedeværelsen i Sverige og Danmark. Selskapene arbeider med mange utviklingsprosjekter og besitter en stor tomtebank.

Handelseiendom.

REITAN EIENDOM har to selskaper i Danmark og Norge, som seg eier en portefølje av svært gode butikkeiendommer for REMA 1000. Disse selskapene vil danne grunnlaget for en forsterket satsing på denne type handelseiendom. Personer med tilknytting til REITAN vil bli invitert til medeierskap i disse to selskapene.

Besøksadresse

REITAN EIENDOM
Lade Gaard, 7041 Trondheim

Postadresse

REITAN EIENDOM
Postboks 1840
7440 Trondheim
  Odd Reitan
Vi har et sterkt ønske om å bidra til en positiv utvikling av Midtbyen og skape et levende bysentrum med mye aktivitet på dag- og kveldstid. Vår drøm er at Trondheim skal bli en åpen og levende by.
 • 1/10
 • 2/10
 • 3/10
 • 4/10
 • 5/10
 • 6/10
 • 7/10
 • 8/10
 • 9/10
 • 10/10