Fløtta

Fløtta – vårt sted for kulturbygging

Tanker, holdninger og ideer fra Fløtta har formet det verdiuniverset REITAN har i dag, – herfra er spiren til vår filosofi. REITANs Verdiskole skal ha sitt tilholdssted på familiegården til Odd Reitan.

Verdiskolen er en lederskole hvor vi skal bevisstgjøre, utforske og trene på vår filosofi og verdibasert ledelse. Det handler om å utvikle mennesker til å bli gode beslutningstakere i tråd med REITAN sine verdier og forventninger. Vi kaller det å installere verdikompasset.

Klikk her for å lese mer om REITANs visjon og verdier.

 

  Odd Reitan
Folk lykkes sjelden med noe de ikke trives med. Gjør det du elsker og ha fanatisk disiplin.

Les mer om Fløtta.

 

Gården het opprinnelig Andfyndzhus eller Anffindshus etter Anfinn, som ryddet og bygget gården. Skrivemåten på gårdens navn har variert noe gjennom historien til det etter hvert ble til kortversjonen, Anshus. Gården ble til flere bruk, og den gården vi beskriver her har det offisielle navnet Anshus, Flåtten, eller Anshusflåtten, som på folkemunne har blitt til Fløtten eller Fløtta.

Sagnet sier at Aasenhus, Anshus, Hanshus, og Presthus er deler av den opprinnelige storgården Hoff, eller Hov som den heter i dag. Her sto gudehovet, og bonden på Hov hadde antakelig vervet som hersje og hovgode. Tempelhaugen ligger nå på grunnen til Presthus, og gudehovet lå like ved.

Sønner på Hov fikk jordstykker fradelt fra hjemgården, noe som ble starten til hele grendelaget. Anshus ble ryddet og bygget av Anfinn, en av sønnene på Hov.