Q&A med Christine Spiten

Arbeidsplass
Blueye Robotics, EntrepreneurShipOne og Spiten Tech AS.

Jobbtittel
Co-Founder.

Hvem er du og hva jobber du med? 
Co-Founder av Blueye Robotics, utviklet undervannsdrone som tilgjengeliggjør havet og opereres enkelt fra en smarttelefon. Tidligere Norgesmester i seiling, medlem av Explorers Club, bor i egen seilbåt og jobber med å ta vare på havet ved bruk av teknologi. Jobber internasjonalt med å løse utfordringer i havet.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for å knytte folk tettere på havet, slik at vi kan skape gode løsninger for å bevare det i fremtiden. Vi er alle avhengig av et friskt hav, og jeg tror det handler om å skape en personlig tilknytning til det, for å se hvordan hver og en av oss kan spille en viktig rolle og være en del av løsningen. Teknologi er fantastisk muliggjørende, men bare så kraftfullt som mennesket gjør det til. Derfor er det viktig at teknologi settes i samspill med kunnskap, engasjement og handling.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Fordi det haster å finne løsninger på utfordringene som truer havet (og oss) har jeg tatt ordet og gitt havet og havteknologi en stemme de siste årene. Jeg har blitt fortalt at gjennom Blueye har jeg etablert partnerskap på tvers av sektorer og nasjonaliteter, som har synliggjort muligetsrom og inspirert studenter og profesjonelle.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Jeg er opptatt av enkeltmennesket i team, og mener det er viktig å sørge for en tydelig visjon for å få alle til å jobbe i samme retning. Jeg jobber mye med «The Big Why» – hvorfor vi jobber med det vi gjør, HVA vi vil gi av verdi til kundene og HVORDAN investorer, partnere og leverandører kan bli en del av vår reise slik at vi sammen kan skape ringvirkninger og verdi utover oss selv. På samme måte som produktet i Blueye er et verktøy som muliggjør verdiskaping, er selve selskapet en plattform for å bringe mennesket tettere på havet, mennesker sammen om løsninger, samt kunnskap og informasjon dit det er behov.

https://www.blueye.no