Q&A med Berta Lende Røed

Arbeidsplass
Fuel It AS.

Jobbtittel
CEO.

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg er en lykkelig gift firebarnsmor og gründeren bak de gode samtalene på boks. Jeg jobber med å få mennesker til å snakke mer og bedre sammen i ulike personlige relasjoner og på ulike arenaer som skole, integrering, eldreomsorg, barnehager og arbeidsplasser.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for de gode samtalene. Samtaler som utvikler og styrker oss og våre relasjoner. Jeg ønsker å inspirere mennesker til å være nysgjerrige, på de menneskene vi ikke kjenner, og de vi tror vi vet alt om. Gjennom min jobb og mitt produkt opplever jeg at vi ikke bare får bevisstgjøre mennesker på verdien av dette, men at vi også får gitt de et verktøy som gjør at de kan få det til. Gjennom å dele våre refleksjoner, følelser og historier med hverandre skapes nærvær, gjenkjennelse, forståelse, respekt, tillit, tilhørighet og til og med kjærlighet. Og dette er noe jeg brenner for at vi skal få mer av, i våre hjem, skoler, arbeidsplasser og i hele samfunnsprosjektet!

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Jeg vil tro at det er mitt gründerskap og det budskapet vi er opptatt av å spre i verden er grunnen? Den jobben vi gjør spesielt i skolen og de resultatene vi har derfra er jeg spesielt stolt av. Også FuelBox NYE MEDBORGERE – som har blitt et sentralt verktøy for mange integreringstiltak og spesielt i forhold til språktrening og det å bygge nye relasjoner for mennesker som kommer til landet vårt. Det kan også være prosjektet vårt med myndighetene i Dubai? Vi har tilpasset og oversatt 1000 FuelBox TEAM og FuelBox LEADERSHIP til arabisk og drar nå i juni ned til Dubai for å implementere disse blant 10 000 ansatte. Dette er et stort og viktig prosjekt som skal bidra til mer toleranse og happiness i hele Dubai og her har vi en stor mulighet til å bidra til noe som både er nødvendig og viktig i et slik regime som Dubai er.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Alt vi gjør handler om hvordan vårt produkt kan få mest mulig verdi for flest mulig. Vi har fokus på å bevisstgjøre, inspirere og motivere mennesker til å ta vare på de relasjonene de er så heldige å ha, mer enn å på å selge vårt produkt. Vi har flere ganger sagt nei til både samarbeid og forhandleravtaler, som har vært fristende økonomisk, men som ikke støtter opp om grunnideen eller det som vi mener er det viktigste fokuset vårt, nemlig relasjoner og nysgjerrighet! Våre verdier er *nysgjerrighet *modighet * lekenhet og *synergier – og både jeg og de som jobber med meg bruker disse verdiene daglig for å ta avgjørelser og velge fokus. Jeg tror på at «samarbeid er den nye konkurransen» og samarbeider derfor med flere organisasjoner som vi har synergier med mht fokus, kunder osv. Dette er både spennende, lærerikt og gunstig for oss. Som leder er jeg opptatt av folk skal få ta ansvar og bruke seg og sine evner best mulig. Jeg er heldig og har svært selvgående medarbeidere som alle gjør både meg og hverandre bedre!

www.fuelbox.no

www.fuelboxworld.com