Årets Ladejarl

Jakten på Årets Ladejarl er i gang. Alle kan nominere sin kandidat før 2.mai.

Nominer en person her:

 

Årets Ladejarl  er en hederspris som gis en person som gjennom hardt arbeid, sterk motivasjon og beundringsverdig pågangsmot har bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og arbeid.

Prisen er et bevis på at man inspirerer og motiverer andre til å skape resultater. Personer som nomineres til prisen evner å unne og beundre andre mennesker, i tillegg til å være til inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

Vinneren av Årets Ladejarl mottar en æresbevisning for å ha fulgt sine drømmer. Hedersprisen er vedtektsfestet i REITAN og motiveres av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet.

Prisen finansieres og gis av REITAN AS og er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen ”Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl.

Frist for å nominere er 2.mai 2021.

Verdiprisen Årets Ladejarl og to millioner kroner gikk i 2019 til Helle Aanesen, initiativtaker og daglig leder i Aktiv mot kreft. Vinneren brenner for å gjøre livet bedre for flest mulig kreftpasienter gjennom fysisk aktivitet i kreftbehandlingen.

Les hele pressemeldingen her.

Juryens begrunnelse

Årets Ladejarl 2019 jobber målrettet og engasjerer mennesker rundt seg. Vinneren er uredd, svært arbeidsom og gir seg ikke før målet er nådd.

Årets Ladejarl har gjennom hele livet bygget nettverk og er til stor inspirasjon for sine omgivelser. Jobben og engasjementet er utrolig viktig for mange i krevende og vanskelige perioder i livet.

Årets Ladejarl 2019 har høy puls for en god sak.

Kjære Helle Aanesen.

Ditt engasjement har til nå resultert i 16 Pusterom på kreftsykehus i Norge, over 300 utdannede AKTIV instruktører og en omfattende forskning på fysisk aktivitet og kreft. Du har skapt store økonomiske og samfunnsmessige verdier og er et kroneksempel på offentlig-privat samarbeid.

Du gir kreftsyke hjelp til å mestre livet og inspirasjon til å være fysisk aktive, som bedrer mulighetene til å være så frisk som mulig. Pusterommene er også en plass for gruppeaktiviteter og gode samtaler som er oppbyggende for kropp og humør.

Tusen takk for at du gjør livet bedre for kreftpasienter både i inn- og utland.

Om Årets Ladejarl

Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Årets Ladejarl er en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.

Hedersprisen er vedtektsfestet i REITAN og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen finansieres og gis av REITAN og er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Frist for å nominere er 1.mai hvert år (i år 2021 vil frist for å nominere være 2.mai), 

Øvrige henvendelser rettes til jorn.egil.andreassen@reitaneiendom.no

Tidligere vinnere

2018 – Tale Maria Krohn Engvik
Tale ble kjent gjennom Snapchat profilen Helsesista, hvor følgerne kan stille spørsmål på en enkel og ufarlig måte. Hun er nå aktuell med egen TV-serie som går hver fredag kveld på TV2.

Les mer om Helsesista

2017 – Ada Sofie Austegard
Siden 2000 har Ada Sofie Austegard jobbet for en barndom uten vold. Gjennom Stine Sofies Stiftelses arbeid har ofre, pårørende og etterlatte fått bedre rettigheter og økt politisk fokus på vold og overgrep mot barn.

Les mer om Ada Sofie Austegard

2016 – Johann Olav Koss
Som grunnlegger av Right To Play har Koss sikret flere millioner barn om har opplevd krig og har voldelige livserfaringer kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett.

Les mer om Johann Olav Koss

2015 – Per Solli
Per Solli har hatt fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Under Sollis ledelse har skolen blitt forvandlet fra et sted som toppet fraværs-og frafallsstatistikken til å bli en suksesshistorie.

Les mer om Per Solli.

2014 – Atle Vårvik
Han er gründer og leder av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er det grunnleggende.
Atle Vårvik har i 20 år arbeidet for å skape et tryggere og varmere samfunn med sine prosjekter for ungdom og ledere.

Les mer om Atle Vårvik.

2013 – Anlov P. Mathiesen
Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE og er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Les mer om Anlov P. Mathiesen.

2012 – Helga Arntzen
Hun har siden 1992 tatt nær 150 000 ungdommer fredsreiser gjennom Aktive Fredsreiser, etablert i 1998, og Hvite Busser til Auschwitz.

Les mer om Helga Arntzen.

 

  Odd Reitan
Vi ønsker å løfte frem mennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte viser at det er mange sterke ildsjeler i landet vårt. Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn.
  • 1/8Colonialmajor Odd Reitan og Årets Ladejarl 2019, Helle Aanesen.
  • 2/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2018, Helsesista Tale Maria Krohn Engvik
  • 3/8Odd Reitan og Årets Ladejarl 2017, Ada Sofie Austegard.
  • 4/8Odd Reitan og Årets Ladejarl 2016, Johann Olav Koss.
  • 5/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2015, Per Solli.
  • 6/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2014, Atle Vårvik.
  • 7/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2013, Anlov P. Mathiesen.
  • 8/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2012, Helga Arntzen.

 

Prisutdelingen skjer iht. vedtekter for Årets Ladejarl

 

1          Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av REITAN og Colonialmajor Odd Reitan.

Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen ”Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl

Prisen finansieres og gis av REITAN, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i REITAN.  

Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

2         Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring, motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker, blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

3         Bruk av prispengene                 

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

4          Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl.

Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5

5            Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid

Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl.

Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet.

Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

6          Nærmere bestemmelser

REITAN kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.