Årets Ladejarl

 

En av disse skal hedres med to-millionersprisen Årets Ladejarl.

Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik ble i fjor hedret med millionprisen fra Reitangruppen. Nå er årets topp ti-liste klar med syv kvinner og tre menn som brenner for verdibasert ledelse- og arbeid. Årets Ladejarl 2019 blir kåret på Lade Gaard i Trondheim den 11. september klokken 11.

– Vi leter etter den ene som utmerker seg. Det er ikke en enkel oppgave når alle topp ti-kandidatene, hver for seg, fortjener ære og belønning for sitt verdibaserte arbeid. Jeg blir enormt inspirert og ydmyk når jeg leser om de nominertes lidenskap og det de har gjort for å skape varmere samfunn og hjelpe andre, sier Odd Reitan.

Hedersbetegnelsen Årets Ladejarl og 2 millioner kroner gis i år for åttende gang.

– Jeg brenner for at barn og unge skal ha det bra og trives. Denne prisen betydde utrolig mye for meg og jeg så oppriktigheten i øynene til de som delte den ut, sa Tale Maria Krohn Engvik etter seremonien på Lade Gaard i fjor.

– Årets Ladejarl sprenger grenser og utviser stort mot. Hun er tøff som revolusjonerer sitt eget yrke med klokskap, sterke verdier og tidsriktig teknologi. En digital helsesøster er så logisk og tidsriktig, vi må jo være der de unge er hvis vi skal nå frem til dem, sa Odd Reitan da han delte ut verdiprisen til Tale Maria Krohn Engvik i 2018.

Klikk her for å se film fra Årets Ladejarl 2018.

Vi belønner verdidrevet ledelse- og arbeid.

Vår visjon er å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Reitangruppen sin virksomhet i syv land støtter og samarbeider med omlag 100 store og små organisasjoner og tiltak.  Årets Ladejarl skiller seg ut ved at den gis til et enkeltmenneske, ikke til en organisasjon eller prosjekt. De topp-ti nominerte er CEO i Fotoware og tidligere leder i ODA-Nettverket Anne Gretland, daglig leder i MAK og MinMentor Javad Mushtaq, leder og grunnlegger av Dråpen i Havet Trude Jacobsen, daglig leder og grunnlegger i Aktiv mot Kreft Helle Aanesen, gründer av Fuelbox Berta Lende Røed, initiativtaker for Bydelsmødre Norge Nasreen Begum, stifter av Dale Oen Experience Robin Dale Oen, bestyrer for Rørosmeieriet Trond Lund, toppidrettsutøver Birgit Skarstein og co-founder av Blueye Robotics Christine Spiten.

Kjenner du noen som gjør mer enn de må?

Klikk her for å nominere til Årets Ladejarl 2020. 

2019 toppkandidater til to-millioners prisen Årets Ladejarl. (tilfeldig rekkefølge)

Anne Gretland

Anne har i snart 20 år jobbet med å øke kvinneandelen i IT-bransjen som tidligere leder og grunnlegger av ODA (tidligere ODA-Nettverket). Nettverket ble etablert for å bedre mangfoldet innen teknologi og er Nordens ledende nettverk for kvinner i bransjen. Dette er en møteplass som inspirer kvinner innen tech.

Les mer om Anne Gretland her.

Javad Mushtaq

Javad er daglig leder og grunnlegger av MAK, en sosial organisasjon som jobber for å fremme interkulturell kompetanse som et konkurransefortrinn i norsk næringsliv. Han er også leder av MinMentor, en organisasjon som jobber med å redusere frafallsraten på videregående skoler.

Les mer om Javad Mushtaq her.

Trude Jacobsen

Trude er grunnlegger av og leder for Dråpen i Havet, en fleksibel hjelpeorganisasjon med formål å gi umiddelbar og direkte bistand til mennesker på flukt. Hovedfokuset er å hjelpe barn og deres mødre som ankommer Europa. Trude har aktivt brukt sosiale medier og ny teknologi for å fortelle flyktningenes historier og gi dem et ansikt.

Les mer om Trude Jacobsen her.

Helle Aanesen

Helle etablerte Aktiv mot Kreft sammen med Grete Waitz i 2007. Stiftelsen søker å gi kreftpasienter best mulig tilrettelegging for fysisk aktivitet både under og etter kreftbehandling. Helles engasjement har til nå resultert i 17 Pusterom på kreftsykehus i Norge, omfattende forskning på fysisk aktivitet og kreft. Aktiv mot Kreft utdanner AKTIV instruktører i samarbeid med Norges Idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus.

Les mer om Helle Aanesen her.

Berta Lende Røed

Etablerte FuelBox i 2013. Fuelbox er et verktøy for å utvikle og styrke mennesker og deres relasjoner på ulike arenaer i samfunnet. Hennes visjon er å bringe mennesker sammen og bidra til mer nysgjerrighet, nærvær og samhold i våre hjem, barnehager, skoler og arbeidsplasser.

Les mer om Berta Lende Røed her.

Nasreen Begum

Nasreen er initiativtaker for Bydelsmødre Norge. Organisasjonen rekrutterer ressurssterke kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn, som går igjennom et opplæringsprogram om temaer som foreldreskap, arbeid og helse. Som frivillige bydelsmødrene bidrar de deretter til å skape tillit og bygge bro mellom hjemmeværende minoritetskvinner og lokalsamfunnet. Nasreen jobber som leder for organisasjonen som stadig etablerer seg på nye steder i Norge.

Les mer om Nasreen Begum her.

Robin Dale Oen

Stifter av Dale Oen Experience, en mestringsorganisasjon for barn og unge. Organisasjonen er samfunnsbyggende, med en visjon om å kombinere mestring og praktisk læring for barn og unge med næringsliv, skole og samfunnsnettverket ellers.

Les mer om Robin Dale Oen her.

Trond Lund

Trond er meieribestyrer for Rørosmeieriet hvor kombinasjon av verdibasert ledelse, strategisk markedsorientering, endringsvilje og gjennomføringsevne har tatt det lille, økologiske distriksmeieriet fra en usikker fremtid til prisbelønnet gasellebedrift fire år på rad.

Les mer om Trond Lund her.

Birgit Skarstein

Birgit Skarstein er mer enn en toppidrettsutøver. Med tydelige verdier og sterkt samfunnsengasjement setter hun agenda langt utenfor idrettene hun deltar i. Som global entreprenør og inspirator benytter hun sin påvirkningskraft til å fronte verdien av et inkluderende fellesskap uavhengig av fysiske og psykiske forutsetninger. Hun er medinitiativtaker til stiftelsen VI, som jobber for integrering av funksjonshemmede i samfunnet.

Les mer om Birgit Skarstein her.

Christine Spiten

Christine er Co-Founder av Blueye Robotics, utvikler av en undervannsdrone som tilgjengeliggjør havet fra en smarttelefon. Målet er at teknologi settes i samspill med kunnskap, engasjement og handling for å ta vare på havet og bevare det i fremtiden.

Les mer om Christine Spiten her.

 

Om Årets Ladejarl

Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Årets Ladejarl er en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.

Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Frist for å nominere er 1.mai hvert år.

Øvrige henvendelser rettes til knut.martin.kristensen@reitangruppen.no

Tidligere vinnere

2018 – Tale Maria Krohn Engvik
Tale ble kjent gjennom Snapchat profilen Helsesista, hvor følgerne kan stille spørsmål på en enkel og ufarlig måte. Hun er nå aktuell med egen TV-serie som går hver fredag kveld på TV2.

Les mer om Helsesista

2017 – Ada Sofie Austegard
Siden 2000 har Ada Sofie Austegard jobbet for en barndom uten vold. Gjennom Stine Sofies Stiftelses arbeid har ofre, pårørende og etterlatte fått bedre rettigheter og økt politisk fokus på vold og overgrep mot barn.

Les mer om Ada Sofie Austegard

2016 – Johann Olav Koss
Som grunnlegger av Right To Play har Koss sikret flere millioner barn om har opplevd krig og har voldelige livserfaringer kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett.

Les mer om Johann Olav Koss

2015 – Per Solli
Per Solli har hatt fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Under Sollis ledelse har skolen blitt forvandlet fra et sted som toppet fraværs-og frafallsstatistikken til å bli en suksesshistorie.

Les mer om Per Solli.

2014 – Atle Vårvik
Han er gründer og leder av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er det grunnleggende.
Atle Vårvik har i 20 år arbeidet for å skape et tryggere og varmere samfunn med sine prosjekter for ungdom og ledere.

Les mer om Atle Vårvik.

2013 – Anlov P. Mathiesen
Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE og er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Les mer om Anlov P. Mathiesen.

2012 – Helga Arntzen
Hun har siden 1992 tatt nær 150 000 ungdommer fredsreiser gjennom Aktive Fredsreiser, etablert i 1998, og Hvite Busser til Auschwitz.

Les mer om Helga Arntzen.

 

  Odd Reitan
Vi ønsker å løfte frem mennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte viser at det er mange sterke ildsjeler i landet vårt. Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn.
  • 1/8Fra venstre: Lars G. Norheim, Marvin Wiseth, Odd Reitan, Kristin Krohn Devold, Atle Vårvik og Solfrid Flateby.
  • 2/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2012, Helga Arntzen.
  • 3/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2013, Anlov P. Mathiesen.
  • 4/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2014, Atle Vårvik.
  • 5/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2015, Per Solli.
  • 6/8Odd Reitan og Årets Ladejarl 2016, Johann Olav Koss.
  • 7/8Odd Reitan og Årets Ladejarl 2017, Ada Sofie Austegard.
  • 8/8Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2018, Helsesista Tale Maria Krohn Engvik

 

Prisutdelingen skjer iht. vedtekter for Årets Ladejarl

 

1          Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan.

Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen ”Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl

Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS.  

Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

2         Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring, motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker, blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

3         Bruk av prispengene                 

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

4          Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl.

Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5

5            Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid

Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl.

Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet.

Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

6          Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.