Samfunnsansvar er for oss ansvar

Vårt ansvarshjerte viser samarbeidspartnerne til holdingselskapet REITAN og til forretningsområdene. I tillegg tar Kjøpmenn og partnere ansvar i egne nærmiljø. De sponser organisasjoner, idrettslag og vanskeligstilte med bidrag som virkelig varmer og betyr mye for mange.

REITAN arbeider med å integrere bærekraft i sine forretningsstrategier.

Dette inkluderer ansvaret for konsernets ansatte og leverandører, i tillegg til hvordan konsernet påvirker miljøet gjennom driften. REITAN deler samfunnsansvarsarbeidet inn i REITAN som arbeidsplass, ansvarlig innkjøp, miljø og sosialt engasjement.

REITAN er opptatt av å drive så effektivt og miljøvennlig som mulig. Alle forretningsområdene jobber kontinuerlig med å se på hvilke måter de kan gjøre sine virksomheter så miljøvennlige som mulig. Det handler blant annet om bærekraftig drift og å redusere forbruk av strøm, drivstoff og utslipp av CO2 .

Alle selskap i REITAN samarbeider med flere organisasjoner og bidrar til prosjekter og utviklingsområder både nasjonalt og internasjonalt.

Miljøansvar: Vi i REITAN er opptatt av å drive så effektivt og miljøvennlig som mulig. Alle våre forretningsområder jobber kontinuerlig med å se på hvilke måter vi kan gjøre våre virksomheter så miljøvennlige som mulig. Det handler blant annet om bærekraftig drift, og å redusere forbruk av strøm, drivstoff og utslipp av CO2.

Miljøprosjekter: I både Narvesen og 7-Eleven er det gjennomført prosjekter og arbeid for å redusere avfall og matavfall. Ved å redusere avfallsmengde sparer man både miljø og penger.

Les mer om ansvar hos våre forretningsområder:

REITAN HANDEL.

  • 1/2Vis MOT - ta egne valg
  • 2/2REMA 1000 Kroppanmarka