Q&A med Anne Gretland

Arbeidsplass
FotoWare

Jobbtittel
CEO

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg leder til daglig et norsk programvarehus, med 28 ansatte og med kunder over hele verden. I 2006 var jeg med å starte et nettverk for kvinner i IT-bransjen, som hadde som mål å øke kvinneandelen i bransjen og øke synligheten for kvinner i IT bransjen og få flere kvinnelige ledere. Da var IT bransjen på 19% kvinneandel. Vi var en gjeng som brukte vår fritid på å bygge nettverket, som nå teller litt over 10.000 medlemmer. Kvinneandelen i IT bransjen er nå på 28%. I 10 år var jeg styreleder og leder av nettverket. Jeg har holdt foredrag for mange selskaper, skoler og frivillige organisasjoner om viktigheten av mangfold og jeg har vært mentor for et titalls kvinner opp gjennom årene. I 2017 steppet jeg ned min rolle i nettverket, men holder fortsatt foredrag og prøver å være en rollemodell for å få flere kvinner til å ta valget om å bli leder og å tørre å utfordre seg selv. I FotoWare har vi økt kvinneandelen fra 215 til 38% på 1,5 år, og har nå 11 nasjonaliteter med 50% av våre ansatte under 30 år.

Hva brenner du for?
Gender balanse, inkludering, økt bevissthet rundt verdien av mangfold på arbeidsplassen. At kvinner skal ha like muligheter som menn, at vi må løfte hverandre opp og frem. Støtte og hjelpe hverandre når vi kan. Jeg brenner for bedre ledelse – alle skal glede seg til å komme på jobb, og man skal vokse i jobben og føle mestring.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Jeg håper og tror det er pga mitt arbeid med å øke mangfoldet i IT-bransjen og at jeg har vært en rollemodell for andre kvinner i bransjen. Kan jeg bli leder, kan alle bli det.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Min ledelsesfilosofi handler om mestring. Gi de ansatte trygghet til å være seg selv, til å prøve og feile, men å ta ansvar. Frihet under ansvar. Jeg forventer at folk leverer det de sier de skal levere på, jeg forventer at folk gjør sitt aller best og jeg forventer at folk deler med hverandre, gjør hverandre bedre og er inkluderende og rause. Jeg er en leder som ser deg; når du er god og når du trenger push. Vi er hele mennesker, også på jobb. Folk skal glede seg til å komme på jobb, og vi skal bygge hverandre opp. Jeg anser meg selv som en fair og oppmerksom leder, som ønsker at mine ansatte skal lykkes, og som hjelper de å vokse.

www.annegretland.com
www.odanettverk.no
www.fotoware.com