Å arbeide i REITAN

Vi ønsker oss mennesker med talent og vilje

Å være en del av REITAN er ikke bare arbeid, det er en livsstil. Vi er sikre på at noe av nøkkelen til å lykkes er en felles overbevisning i hele organisasjonen om hvem man er, og hvor man vil. Kanskje du vil skape din fremtid i det mest verdidrevne selskapet?

I REITAN driver vi virksomhet innen et bredt spekter av eiendom, dagligvare, servicehandel, drivstoff og smøreoljeprodukter. Med nesten 4 000 forretninger innen disse områdene, betyr det at vi har flere hundre forskjellige typer stillinger i våre selskaper. Denne bredden gjør at man vil kunne finne de rette karrieremulighetene, enten man har kort eller lang erfaring, og enten man har lite utdanning eller er fagspesialist.

Noe av det som er viktig for oss på arbeidsplassen er å motivere til vinnerkultur! Den skaper vi gjennom å gjøre hverandre gode og ved å gi hverandre selvtillit. Derfor legger vi opp til at arbeidsmiljøet i alle virksomhetene våre skal preges av samhold, respekt og et gjensidig ønske om suksess. Vi vil vinne, og vi vil være best på det vi gjør. Vi vil at medarbeiderne våre skal utvikles og lykkes.

  Odd Reitan
Folk lykkes sjelden med noe de ikke trives med.
Gjør det du elsker og ha fanatisk disiplin.

Mangfold er normaltilsstand i REITAN
REITAN er et av Norges største selskap, og vi er mer enn dagligvare – mye mer.
Det som gjør REITAN så spennende, er at vi har stillinger for arkitekter, tekniske tegnere, laboranter, markedsførere, servicemedarbeidere, stasjonsmedarbeidere, kjøpmenn, økonomisjefer og mange, mange flere.
Alle vi samarbeider med eller ansetter skal fungere som beslutningstakere og problemløsere. Vi er stolte av å kunne si at vi i REITAN har over 38 000 beslutningstakere i vår organisasjon.
Dette mangfoldet skaper et vell av muligheter for alle som jobber for og med oss. En forutsetning for å arbeide i REITAN er at du er løsningsorientert og beslutningsdyktig.

  • 1/6R-Kioski
  • 2/6R-Kioski
  • 3/6
  • 4/6R-Kioski
  • 5/6R-Kioski
  • 6/6

De siste syv årene har vi vært blant topp fem på Norges store arbeidsplass av Great Place to Work Institute!
Dette er vi utrolig glade for og stolte av. Vi tror en forutsetning for å kunne ta sosialt ansvar i samfunnet, er at man tar ansvar for arbeidsplassen.

Vi skal være et godt sted å arbeide – det er viktig for oss. Hos oss skal hver arbeidsdag være utviklende for hver enkelt – det er medarbeiderne våre som sørger for kvalitet, lønnsomhet og utvikling. Dermed brukes det også mye tid og krefter på å legge til rette for at den enkelte skal kunne utvikle seg videre. Dette gir engasjerte medarbeidere som tar eierskap til arbeidsplassen, jobbhverdagen og sine egne arbeidsoppgaver.
Vi tror på enkeltmenneskets skaperlyst.

Vi ønsker å bygge vår virksomhet på mennesker med lidenskap, som ønsker å ta del i noe – å skape noe. Mennesker som skaper engasjement. Mennesker som tar eierskap til det de gjør og som vil være med å påvirke sin egen hverdag. Derfor fordeles også ansvaret bredt til den enkelte.

Har du kjærleik til ditt mål
Har du vilje som av stål
Vil du leggja arbeid til
Kan du vinna kva du vil