Nominert Årets Ladejarl: Marit Lien

 

Navn og jobb
Marit Lien, administrerende direktør i Peer Gynt AS

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg er en energisk, initiativrik, løsningsorientert ung dame på snart 45 år. Jeg er så heldig å få lede de flotte menneskene i Peer Gynt as.

Hva brenner du for?
Peer Gynt er et av verdens mest leste verk og er like tidsaktuelt i dag som det var da det ble skrevet i 1867, for 150 år siden. Tenk deg alle de dilemmaer Peer Gynt står overfor i sitt liv. De står vi også overfor, som mennesker av i dag. Teksten kan lære oss så mye om hvordan vi som mennesker lærer gjennom mestring, erfaring og i møtet med andre mennesker. Det er viktig for oss i Peer Gynt at vi evner å røre våre gjester på et dypere nivå, slik at de reiser hjem med mer visdom om seg selv som mennesker, og hvordan samfunnet rundt dem fungerer. Jeg brenner for å skape magiske øyeblikk. Ikke bare for våre gjester, men for alle familiemedlemmene i familien Gynt. Denne storfamilien består av 10 ansatte (8,5 årsverk) 350 frivillige (18 årsverk), en rekke spennende kunstnere og alle de samarbeidspartnere vi har. Og alle i lokalbefolkningen som har et sterkt eierskap til Peer Gynt.

Sammen med alle disse menneskene evner vi å skape magi i august, hvert eneste år. Disse magiske øyeblikkene skapes i møtet mellom mennesker, enten i kiosken, i Anitras restaurant, på parkeringen, på scenen eller i amfiet. Men disse magiske øyeblikkene skapes også i den mestring alle føler når vi sammen løfter Peer Gynt-stemnet til nye høyder år etter år. Tenk så heldig jeg er som får lov til å lede et selskap som skaper kunst i verdensklasse. Jeg brenner for å skape forståelse i kunstfeltet, om at kommersiell drift ikke forringer kunst og kultur. At disse to feltene kan møtes og bringe frem det beste i hverandre, med respekt for at det er sterke fagfelt som trenger hverandre. For hva er et Peer Gynt-stemne uten kunst og kultur i verdensklasse, og hva er kunst og kultur i verdensklasse uten et stort publikum som ønsker å oppleve det. Jeg brenner sterkt for utvikling. For å bringe Peer Gynt videre inn i en fremtid verken du eller jeg kjenner. Og det skaper vi rom for. Gjennom mennesker som ønsker å se Peer Gynt inn i fremtiden – for fremtiden er nå.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Det er tydeligvis noen som mener at det jeg bidrar med er bra. At de endringer jeg har gjort gjennom tiden i Peer Gynt as har bidratt både til flotte resultater, men også en kulturendring. Da jeg begynte i Peer Gynt as var de ikke mange som ville prate med oss. Det hadde i 5 år vært en nedadgående kurve og økonomien skrantet. Selskapet var på papiret nesten konkurs. Vi evnet å gjøre noen kritiske beslutninger og snude kurven allerede neste stemne. Og det klarte vi fordi vi sammen staket ut kursen, gjorde som Peer Gynt, skrellet løken, lag på lag, og fant kjernen. Og deretter begynte vi det strategiske arbeidet med endring. Både i selskapet, men også i det kunstneriske. Og når vi i 2017 leverer enda bedre enn i 2016 – som var det beste året noensinne – ja, da kan jeg prise meg lykkelig for at menneskene rundt meg gjør min jobb til verdens beste. Jeg håper at det mennesket som har spilt meg inn som kandidat fortsetter å se verdien i det arbeidet jeg, og mitt team, gjør. Ikke bare for selskapet isolert sett, men for regionen, for Norge – og for et fremtidig internasjonalt marked.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
For meg er det essensielt å se de ulike kvaliteter hvert menneske innehar og sørge for at de får jobbe med det de er best til og motiveres av hver eneste dag. Og mitt mål som leder er å ha bedre mennesker enn meg selv på alle felt i selskapet. Det er viktigere for meg å løfte frem menneskene rundt meg, enn å selv stå i spotlyset. Min viktigste rolle er å peke ut kursen, styre teamet i riktig retning og bidra til at hvert eneste familiemedlem i familien Gynt får utvikle seg. For gjennom å involvere og delegere ser jeg at mennesker utvikler seg positivt når de får ansvar. Det er summen av alle de ansatte og deres tanker og ideer som skaper resultater. Under stemnet er det viktig for meg å jobbe i alle funksjoner. Vaske doer, stå i kiosken, holde taler, servere i restauranten, hjelpe til backstage, representere, selge billetter. Det gir meg kunnskap om deres utfordringer, og jeg får mulighet til å prate med alle i familien Gynt. For under et stort arrangement blir aldri én bedre enn oss alle. Jeg våger å vise hele meg som menneske. Jeg kan gråte når andre presterer eller når vi sammen har gjennomført noe stort. Og jeg smiler varmt i møtet med alle menneskene. Og jeg kan bli den tydelige leder hvis jeg må ta kritiske beslutninger. Ved å vise hele meg, så får jeg så mye tilbake. På den måten viser jeg at det i familien Gynt, er lov til å være menneske, ikke kun en ansatt, frivillig, skuespiller osv. Jeg ser at stadig utvikling av meg selv som menneske, er viktig ikke bare for meg personlig, men også for mitt lederskap. Dette etterlever jeg gjennom stadig å utfordre meg selv, leve utenfor komfortsonen da det skaper nyanser og nye perspektiver. Og jeg ser at dette smitter, at de fleste i Peer Gynt strekker seg lenger, utvikler seg mer og vokser som individer.

https://peergynt.no/

Les om de andre topp ti nominerte her.