Nominert Årets Ladejarl: Knut Ove Børseth

 

 

Navn og jobb
Knut Ove Børseth, lagkaptein hos Kjør for Livet

Hvem er du og hva jobber du med?
Mann 41 år, samboer med to barn bosatt på Ler. Jakter konstant utvikling og stiller høye krav til meg selv. Sosial entreprenør med globalt perspektiv som bygger folk.

Hva brenner du for?
Jeg elsker å være Kjør for livets «fuglehund». Jeg er bestandig på «jakt» etter nye muligheter og samtidig utrettelig lojal mot laget mitt. Å ha ansvar for et så viktig utviklingsarbeid, er motiverende og en sak jeg brenner skikkelig for. Dette gjelder enten det er skalering av Kjør for livet til nye land, lobbying på ulike nivå eller etablering av partnerskap som sikrer ønsket utvikling. I tillegg til å brenne for kontinuerlig utviklingsarbeid, er jeg Kjør for livets «lagkaptein». Som kaptein i Kjør for livet, har jeg et overordnet ansvar for at våre 79 ansatte skal fungerer som ett team. Et team som føler tilhørighet og bærer teamdrakta med stolthet. I Kjør for livet har vi fra første dag, jobbet systematisk med tilhørighet. Jeg har vært svært opptatt av at hver eneste ansatt og deltager ( ungdommer ) i våre program skal bli sett, føle mestring og bli en del av et større fellesskap. Dette arbeidet er kanskje det jeg brenner aller mest for. Min overbevisning er knyttet til ordet ”DRIVE”. Finner du din ”drive” ( passion for noe ) sammen med andre du stoler på, opplever du etter hvert mestring og du utvikler nye ferdigheter. Dette gjelder alle i vår organisasjon, ansatte som deltagere, og er en tydelig ”orange tråd” i hele mitt arbeid. Finner du ”din drive” i Kjør for livet, vil også laget bety noe – og du vil yte ditt ypperste på jobb. Når DNV GL ( Veritas ) dokumenterer Kjør for livets samfunnsnytte, er jeg sikker på at ”tilhøriget” er kjernen i konseptet og den aller viktigste årsaken til at vi lykkes som vi gjør.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Det er i år tredje gang jeg er nominert, og andre gang jeg er blant topp 10. Det i seg selv er en stor anerkjennelse og gir meg viktig påfyll av ”bensin på min motor». Hvorfor skjer dette? Ikke en enkelt spørsmål å svare ut selv, men jeg håper nominasjonen er med bakgrunn i mitt ekte engasjement for andre mennesker. Jeg vil at vi skal lykkes som ett lag – og jeg bryr meg om menneskene rundt meg. Dette gjelder ovenfor både våre ansatte og våre ungdommer med sine familier. Helt siden piloten i 2009, har våre 3 verdiord vært svært sentrale i mitt arbeid: Inspirere: Å inspirere er å fenge, det er å fange øyeblikk, ta vare på en tro og formidle et håp. Inspirasjon er noe man trenger for å komme fremover, for å nå et mål, for å være motivert. Å være inspirert er å ha troen på at det finnes en mulighet, at man kan klare å oppnå sitt mål. Å inspirere er viktig i Kjør for livet. Samlende: Det å få lov til å være en del av et felleskap, ha et sikkerhetsnett – være trygg, er kanskje det viktigste for et menneske. Aksept for den man er, å ha sosial kompetanse, tillit og gjensidig respekt er alle beskrivende ord for det å føle at man er del av noe større enn seg selv. Derfor står teamet sentralt i Kjør for livet. Ekte: Ekte handler om at noe ikke er planlagt eller innøvd. At noe er ekte betyr at det ikke er konstruert og analysert – det er helt naturlig. Det kan være ukjent, skummelt, ubehagelig og utfordrende. Det kan få deg til å grine, bli forbannet, bli sint, bli opphisset, sette deg i en uvant situasjon eller gjøre det glad, få deg til å le, bli oppstemt, engasjert og begeistret. I Kjør for livet er vi ekte. Jeg håper og tror at nominasjonen kommer på bakgrunn av at enten ansatte, deltagere og/eller deltagernes pårørende opplever meg og vårt arbeid som inspirerende, samlende og ekte. I tillegg begynner vi å få en utbredelse som har en dokumentert samfunnsøkonomisk effekt på min. 450 mnok ( DNV GL ) + ikke prissatte effekter. I Norge er vi nå etablert i over 40 kommuner . I tillegg til Norge, arbeider vi i Sverige, Frankrike, Latvia og Spania. Vi vet f.eks at 87 % av våre deltagere i Kjør for livet, går minimum ett år lenger på skolen. Jeg er overbevist om at disse resultatene kommer som en konsekvens av at vi er inspirerende, samlende og ekte. Mange tusen mennesker har siden oppstart opplevd Kjør for livets resultater, og kan med bakgrunn i dette ha nominert meg til årets Ladejarl. For meg betyr verdibasert ledelse å ha troen på enkeltmennesket, gi tillit og bygge et enkelt systematisk apparat rundt, slik at hver og en opplever trygghet, forstår konseptet, blir et stolt medlem i teamet og opplever daglig mestring. Gjennom en slik konseptoppbygging, er jeg som bedriftsleder sikker på at mine avdelinger rundt omkring i Norge blir drevet av stolte medarbeidere på en sunn og folkelig måte. Jeg er sjøl en kar landsbygda i Trøndelag – og skal Kjør for livet fungere i Salangen i Troms eller i Randaberg i Vest, må eierskap og styring ligge lokalt. Mitt ansvar er å rekruttere rett, gi vedkommende rammebetingelser for å skape ”sitt” Kjør for livet lokalt. Det er min lokale leder som er Kjør for livet. Vi andre med administrative funksjoner, er støttespillere å regne – som skal spille han eller hun god . Vi har siden 2009 bygd opp en enkelt system for skalering som i tillegg ivaretar våre tre verdier. Inspirerende, samlende, ekte. Har vi den lokale lederen på plass, får vedkommende være

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
med å ansette sitt eget lokale team. Dette er en strategisk viktig metode for å underbygge viktigheten av å ha ett lokalt team som fungerer sammen – og som utad blir det stolte KFL-teamet i bygda. Og – rett rekruttering er nøkkelordet. Selv med en kontrakt signert fra en tjenestekjøper, åpner vi aldri før vi har rett lokal driver på plass, som svarer ut våre interne krav i vår egen ”lille orange bok”: Teamhåndboka. I Kjør for livet må vi takle å ”ligg på flatseng” – og med det mener jeg at vi skal være ekte, folkelige og robuste. Det er slike folk vi leter etter som i tillegg har hjerte på rett plass. Å bry seg er viktig i Kjør for livet. For å følge opp være ansatte, har vi egne regionledere som i hovedsak ha èn oppgave: Å bry seg om våre lokalt ansatte. Se hver enkelt ansatt, passe på at de får mulighet til å utvikle seg – at hver og en har en hverdag fylt av mestring. Da oppnår vi resultater. I 2016 sluttet ingen hos oss. Og – vi har 0% sykefravær. Det er måleindikatorer på at folk trives – og trives du, gjør du alltid det lille ekstra. For meg beviser dette at den orange teamdrakta betyr noe for alle våre 79 ansatte. Rollemodeller er også viktige i Kjør for livet. Både for våre ungdommer vi jobber med, med også for våre ansatte. Jeg forsøker hver dag å være et forbilde, være ”på”, gi ros og være raus. Gjennom at våre ansatte er stolte lokale medarbeidere, blir de igjen forbilder til de lokale ungdommene som trenger å bli sett. I min oppbygning av Kjør for livet, har to trønderske personligheter vært viktige: Odd Reitan har vist at alt er mulig. Han og familien Reitan har turt, gått foran og vist vei – og ikke minst bygd kultur. I dag når vi skalerer Kjør for livet i en ny kommune, bruker vi ”Rema-konseptet” som et bilde på hvordan vi selv konseptuelt skalerer. Vi kommer med ett ferdig konsept, en ”container”, spesialpedagoger og aktiviteter – og leverer kommunen et komplett verktøy. På den måten har Odd Reitan vært en viktig motivasjon i mange tøffe grûnderår. Den andre trønderske rollemodellen min, er Nils Arne Eggen – og hans ”God fotteori”. For meg er disse to personlighetene forbilder som begge har vært med på å utvikle min verdibaserte ledelsesprofil. Dette har gitt meg ”guts” nok til å holde ut, vært med på å motivere meg til å tenke annerledes men samtidig bygge kultur – og gitt meg trygghet i hvordan Kjør for livet skal bruke enkeltmenneskets god-fot, til å mestre, utvikle nye ferdigheter og finne sin ”drive”.

www.kjorforlivet.no

Les mer om de andre topp ti nominerte her.