Selvbetjent Uno-X stasjon

Uno-X Gruppen

Uno-X systemet har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år.

Uno-X Gruppen er et handelsselskap som markedsfører og selger drivstoff og smøreoljeprodukter til private og bedrifter, og er etablert i Norge og Danmark. Uno-X Gruppens overordnede visjon er å være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Forretningsområdene i gruppen er rendyrket i egne selskaper for å legge til rette for markedsfokus,  utvikling og vekst. Gruppen består i dag av syv robuste og velfungerende selskaper, fire i Norge og tre i Danmark.

Selskapene Uno-X Norge og Uno-X Danmark selger drivstoff gjennom landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner. Kunden kan tanke enkelt, effektivt og billig på lett tilgjengelige lokasjoner. Ambisjonen i Norge er at Uno-X kjeden skal ha 20 utsalgssteder som tilbyr drivstoffet hydrogen, i tillegg til bensin og diesel, innen 2020. Ved å gi hydrogenbilen en reell sjanse hos norske bilkjøpere håper Uno-X å bidra til reduksjon i CO2 utslipp.

Selskapet YX Norge er drivstoffleverandør til en kjede betjente bensinstasjoner, og har som mål å være den beste samarbeidspartneren for bensinstasjoner som eies og drives av forhandleren selv (selveiere). YX Norge driver også en landsdekkende YX Truck kjede som tilbyr diesel, med en høy andel avansert bærekraftig biodrivstoff, til transportmarkedet. YX Truck er skreddersydd for transportbransjen, og er ofte samlokalisert med betjente YX stasjoner. I Danmark har Uno-X Gruppen en tilsvarende landsdekkende YX Truck kjede som drives av datterselskapet YX Danmark.  Ut over dette markedsfører og selger YX selskapene drivstoff- og fyringsprodukter til privat- og bedriftsmarkedene i begge land.

Omfattende funksjoner for å ivareta forsyningsleddet i verdikjeden drives også i begge land.

Høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter markedsføres og selges av Uno-X Smøreolje selskapene.

Uno-X Gruppen har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900 – tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i selskapet og endret navnet til YX Energi. I 2008 skiftet selskapet navn til Uno-X Gruppen og etablerte separate selskaper for hvert forretningsområde.

Besøksadresse

Lysaker Torg 35
1366 Lysaker

Postadresse

Postboks 127
1325 Lysaker
  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5Administrerende direktør i Uno-X, Vegar Kulset og Colonialmajor Odd Reitan.