Uno-X Energi

Uno-X Energi ønsker å bidra til å redusere utslipp fra transportsektoren gjennom å øke omsetningen av bærekraftig biodrivstoff, samt å gi hydrogenteknologien en mulighet ved å etablere hydrogenstasjoner.

Uno-X Energi er et handelsselskap som markedsfører og selger drivstoff og smøreoljeprodukter til private og bedrifter, og er etablert i Norge og Danmark. Uno-X Energis overordnede visjon er å være det mest effektive og mest verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Forretningsområdene i gruppen er rendyrket i egne selskaper for å legge til rette for markedsfokus,  utvikling og vekst. Uno-X Energi består i dag av syv robuste og velfungerende selskaper, fire i Norge og tre i Danmark.

Datterselskapet YX Norge er drivstoffleverandør til en kjede betjente bensinstasjoner, og har som mål å være den beste samarbeidspartneren for bensinstasjoner som eies og drives av forhandleren selv (selveiere). Gjennom en avtale med svenske Preem kan YX markedsføre og selge Preem Evolution Diesel med 20 % bio fra 2017, og ambisjonen er å øke bioandelen. YX tilrettelegger også for at selveierne kan tilby lading av elbil til sine kunder gjennom en avtale med danske Clever, hvor målet er å sette opp 20 ultra-raske elbilladere langs de største transportkorridorene i Norge i perioden 2018 – 2020. YX Norge driver også en landsdekkende YX Truck kjede som tilbyr diesel til transportmarkedet med en høy andel avansert bærekraftig biodrivstoff, helt uten palmeoljeprodukter. YX Truck er skreddersydd for transportbransjen, og er ofte samlokalisert med betjente YX stasjoner.  Uno-X Energi har også en landsdekkende YX Truck kjede i Danmark, som drives av datterselskapet YX Danmark.  YX selskapene markedsfører og selger også drivstoff- og fyringsprodukter til privat- og bedriftsmarkedene i begge land. 

Datterselskapene Uno-X Norge og Uno-X Danmark selger drivstoff gjennom landsdekkende nettverk av selvbetjente stasjoner. Kunden kan tanke enkelt, effektivt og billig på lett tilgjengelige lokasjoner. Uno-X kjeden i Norge skal innen 2020 etablere 20 utsalgssteder som tilbyr drivstoffet hydrogen, i tillegg til bensin og diesel med økende andel biokomponenter. Omfattende funksjoner for å ivareta forsyningsleddet i verdikjeden drives i begge land. 

Høykvalitets Texaco smøreoljeprodukter markedsføres og selges av Uno-X Smøreolje selskapene i Norge og Danmark, og selskapene tilbyr også Panolin smøreoljeprodukter som er utviklet med tanke på miljøvennlighet. 

Siden 2010 har Uno-X Energi vært hovedsamarbeidspartner med den holdningsskapende organsiasjonen MOT som arbeider for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle, gjennom sine omfattende programmer i norsk ungdomsskole.

Uno-X Energi har fra 2013 vært bredt engasjert innen norsk sykkelsport, og i 2016 ble UCI kontinentallaget Uno-X Hydrogen Development Team etablert. Lagets ambisjon er å være en trygg utviklingsarena for norske sykkeltalenter før de eventuelt tar skrittet ut i proffverdenen. Laget har fokus på å utvikle robuste mennesker såvel som sterke syklister, og er et MOT ambassadørlag. Gjennom sykkelengasjementene håper Uno-X å inspirere til økt bruk av sykkel, noe som potensielt kan bidra både til å redusere CO2 utslipp og bedre folkehelsen.

Uno-X Energi har tilbudt drivstoff og smøreoljeprodukter til markedet i over 100 år. Historien startet tidlig på 1900 – tallet, med Hydro (1905) og Texaco (1902). I 1995 ble Hydro Texaco etablert etter en fusjon mellom Hydro Olje og Texaco i Norge og Danmark. I 2006 kjøpte Reitangruppen aksjene i selskapet og endret navnet til YX Energi. I 2008 skiftet selskapet navn til Uno-X Energi og etablerte separate selskaper for hvert forretningsområde.

Besøksadresse

Lysaker Torg 35
1366 Lysaker

Postadresse

Postboks 127
1325 Lysaker
  • 1/7Åpning av hydrogenstasjonen Uno-X Kjørbo, i Sandvika utenfor Oslo. Fra venstre: daglig leder i Uno-X Norge Ole Johannes Tønnessen, Colonialmajor Odd Reitan, klima- og miljøminister Vidar Helgensen og Uno-X Gruppens adm. dir Vegar Kulset.
  • 2/7Uno-X Hydrogen Development Team, her fra treningssamling i Cambrils, Spania.
  • 3/7Uno-X Fjøsanger
  • 4/7
  • 5/7YX Rudshødgda syd
  • 6/7YX Rudshødgda syd
  • 7/7Administrerende direktør i Uno-X Energi, Vegar Kulset og Colonialmajor Odd Reitan.