Nominert Årets Ladejarl: Einar Ask

 

Navn og jobb
Einar Ask, miljøarbeider i Ski Kommune.

Hvem er du og hva jobber du med?
43 år og jobber 100% med adferd i Skien kommune. Jobber frivillig med ungdom i Siljan ca 70%.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for at ungdom i sin mest sårbare tid i livet blir sett, hørt og tatt på alvor. Gi de et tilbud i hverdagen når tradisjonelle tilbud blir for seriøst og det settes kanskje for store krav til dem, slik at de slutter/gir opp. At samfunnet skal få opp øynene for denne viktige tiden i livet.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Når det ikke var noen tilbud for ungdom, satte jeg igang en fritidsklubb og en mekkeklubb som har blitt veldig godt besøk. Noen har kanskje sett hvor mye tid/penger jeg har prioritert på dette. At jeg går på for å få gjennomført ting selv om kommune og stat ikke har dette som lovpålagte oppgaver. Over tid er det gledelig å se at det har blitt mindre mobbing og utfordringer med ungdommen som er med i alt som drives. Jeg pleier å fokusere og å ordne istand forskjellige ting for grupper i samfunnet som ikke har det så lett, blant annet så arrangerer jeg et tilbud for ensomme på julaften.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Det å kunne se de små ting i hverdagen, åpne øynene for at det er lite som skal til for at en ungdom føler seg verdifull, respektert og sett, dette jobber jeg med at andre voksne ledere skal se. Jeg har med meg unge voksne som ikke har hatt troen på seg selv, når jeg viser dem hva de faktisk har betydd for ungdommen den kvelden ved det de mener «var så lite» at de har vært med å gjøre denne dagen til kanskje den beste dagen dette året for ungdommen ved å være der, ta de på alvor og se de, opplever jeg at dette virkelig gir de boost til å fortsette.

www.facebook.com/klubbenisiljan

www.facebook.com/groups/Mekkis

www.varden.no/nyheter/einar-inviterer-til-felles-julaften

Les mer om de andre topp ti nominerte her.