Nominert Årets Ladejarl: Cathrine Moksness

 

 

Navn og jobb
Cathrine Moksness, leder av Gatejuristen

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg leder Gatejuristen som tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige, og nå også til barn og unge. Vi utvider stadig tilbudet slik at vi stadig kan nå ut til flere.

Hva brenner du for?
Som jusstudent jobbet jeg som frivillig på Sprøytebussen. Jeg så mange brukere slite med juridiske problemer som de ikke fikk hjelp til å løse. Alle har grunnleggende rettigheter, men ikke alle er i stand til å hevde sin rett, og jeg fikk et brennende ønske om å gjøre noe med det. Med bistand fra Fransikushjelpen og Bymisjonen, ble Gatejuristen etablert i 2004. Gatejuristen er en sosial entreprenør som organiserer omlag 150 advokater, jurister og jusstudenter i å yte gratis rettshjelp til de svakeste gruppene i samfunnet. Tilsammen nedlegger de mange årsverk i frivillighetstimer, og derfor kan Gatejuristen tilby gratis rettshjelp av god kvalitet til en svært lav kostnad. En liten stab av høyt kompetente ansatte jurister og advokater kvalitetssikrer og tilrettelegger for de frivilliges arbeid. Virksomheten har vokst, og i dag finnes Gatejuristen i 15 byer i Norge. Årlig behandler Gatejuristen nærmere 3000 saker. Det siste året har vi utvidet tilbudet til også å omfatte økonomisk veiledning gjennom Gatas Økonom, og juridisk bistand til barn gjennom Barnas Jurist gjennom samme frivillighetsmodell.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Jeg tror det er fordi Gatejuristen er et viktig bidrag for samfunnet vårt. Vi må hele tiden slite hardt for å sikre oss de midlene vi trenger for å drive virksomheten fremover, og jeg håper nominasjonen betyr at noen mener vi gjør en god og viktig jobb som fortjener støtte.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
«Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett.» Det er Gatejuristens verdigrunnlag og motto. Vi skal sikre at de svakeste i samfunnet kan få den hjelpen de har krav på. For meg er det viktig at Gatejuristen alltid skal tilby juridisk rettshjelp av svært høy kvalitet. Gjennom vårt arbeid med enkeltsaker fører vi en omfattende anonymisert statistikk. Erfaringene fra det rettshjelpsarbeidet vi driver gir oss et solid grunnlag for å bidra med rettspolitiske innspill til myndighetene og det offentlige ordskiftet. På den måten gir vårt arbeid ytterligere verdi.

www.gatejuristen.no

www.barnasjurist.no

www.gatasokonom.no

Les mer om de andre topp ti nominerte her.