Årets Ladejarl

Les mer om de topp ti nominerte 2018 her.

Kjenner du noen som gjør mer enn de må?

Klikk her for å nominere til Årets Ladejarl 2019. 

Årets Ladejarl deles ut av Colonialmajor Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater.

Hedersprisen er vedtektsfestet i Reitangruppen AS og motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet. Prisen finansieres og gis av Reitangruppen AS og er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

Frist for å nominere er 1.mai hvert år.

Klikk her for å nominere til Årets Ladejarl 2019.

Øvrige henvendelser rettes til hilde.undlien@reitangruppen.no

Tidligere vinnere

2017 – Ada Sofie Austegard
Siden 2000 har Ada Sofie Austegard jobbet for en barndom uten vold. Gjennom Stine Sofies Stiftelses arbeid har ofre, pårørende og etterlatte fått bedre rettigheter og økt politisk fokus på vold og overgrep mot barn.

Les mer om Ada Sofie Austegard

2016 – Johann Olav Koss
Som grunnlegger av Right To Play har Koss sikret flere millioner barn om har opplevd krig og har voldelige livserfaringer kvalitetsutdanning, utvikling av egne mål og verdier og ikke minst gleder gjennom fysisk aktivitet, lek og idrett.

Les mer om Johann Olav Koss

2015 – Per Solli
Per Solli har hatt fremragende resultater innenfor verdibasert ledelse som rektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo. Under Sollis ledelse har skolen blitt forvandlet fra et sted som toppet fraværs-og frafallsstatistikken til å bli en suksesshistorie.

Les mer om Per Solli.

2014 – Atle Vårvik
Han er gründer og leder av MOT, en holdningsskapende organisasjon for ungdom der verdiene MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei er det grunnleggende.
Atle Vårvik har i 20 år arbeidet for å skape et tryggere og varmere samfunn med sine prosjekter for ungdom og ledere.

Les mer om Atle Vårvik.

2013 – Anlov P. Mathiesen
Han står bak gatemagasinene =OSLO og =NORGE og er også kjent for å være et uredd talerør for sosialt utstøtte, fattige, rusmisbrukere og andre vanskeligstilte.

Les mer om Anlov P. Mathiesen.

2012 – Helga Arntzen
Hun har siden 1992 tatt nær 150 000 ungdommer fredsreiser gjennom Aktive Fredsreiser, etablert i 1998, og Hvite Busser til Auschwitz.

Les mer om Helga Arntzen.

 

  Odd Reitan
Vi ønsker å løfte frem mennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte viser at det er mange sterke ildsjeler i landet vårt. Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn.
  • 1/7Fra venstre: Lars G. Norheim, Marvin Wiseth, Odd Reitan, Kristin Krohn Devold, Atle Vårvik og Solfrid Flateby.
  • 2/7Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2012, Helga Arntzen.
  • 3/7Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2013, Anlov P. Mathiesen.
  • 4/7Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2014, Atle Vårvik.
  • 5/7Odd Reitan og vinner av Årets Ladejarl 2015, Per Solli.
  • 6/7Odd Reitan og Årets Ladejarl 2016, Johann Olav Koss.
  • 7/7Odd Reitan og Årets Ladejarl 2017, Ada Sofie Austegard.

Prisutdelingen skjer iht. vedtekter for Årets Ladejarl

 

1          Årets Ladejarl

Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan.

Prisen er på to millioner kroner. Vinneren får i tillegg skulpturen ”Colonialmajoren” av Per Sverre Dahl

Prisen finansieres og gis av Reitangruppen, motivert av selskapets visjon om å bli kjent som det mest verdidrevne selskapet, og er vedtektsfestet i Reitangruppen AS.  

Årets Ladejarl deles ut av Odd Reitan 11. september hvert år på Lade Gaard i Trondheim.

2         Formål og tildelingskriterier

Prisen gis til en enkeltperson som gjennom sitt virke i særlig grad har; utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid, som alternativ til regelstyring, motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre mennesker, blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar.

3         Bruk av prispengene                 

Det legges ingen føringer eller begrensninger på prisvinnerens bruk av prispengene!

4          Forslag og beslutning om pristildeling

Enhver kan foreslå kandidater til Årets Ladejarl.

Juryen fatter beslutning om pristildeling iht § 5

5            Juryen

Juryen består foruten Odd Reitan (leder) av fem personer, oppnevnt for fire år av gangen. Det oppnevnes et jurysekretariat, bestående av to personer, for å bistå juryen i dens arbeid

Juryen møtes så ofte lederen anser det nødvendig, likevel minst en gang årlig forut for utdelingen av Årets Ladejarl.

Vervet som jurymedlem er ulønnet. Jurymedlemmer får dekket reise- og oppholdsutgifter til jurymøter og prisutdeling, samt eventuelle andre dokumenterte kostnader pådratt i anledning juryarbeidet.

Et jurymedlem skal fratre ved vurderingen av kandidater som jurymedlemmet har et særlig tilknytningsforhold til, og skal straks orientere juryens leder om eventuelle slike tilknytningsforhold.

6          Nærmere bestemmelser

Reitangruppen kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Årets Ladejarl.