Nominert Årets Ladejarl: Ada Sofie Austegard

Når alle eier sorgen. Utøya, Baneheia, bilulykke, empati, sorg, ulykker, tragedier, mor, mamma, mødre, pårørende.

 

Navn og jobb
Ada Sofie Austegard, grunnlegger og generalsekretær av Stine Sofies Stiftelse

Hvem er du og hva jobber du med?
Jeg etablerte Stine Sofies Stiftelse etter Baneheiadrapene i 2000. Stiftelsen jobber for en barndom uten vold og overgrep, og i 2016 åpnet vi et kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn og unge.

Hva brenner du for?
Jeg brenner for de voldsutsatte barna, og for styrking av ofre og pårørendes rettigheter og rettssikkerhet. Alt vi gjør i Stine Sofies Stiftelse har som mål å bidra til en barndom uten vold og overgrep, og når vi i 2016 fikk på plass et tilbud for å ivareta de voldsutsatte barna, så var det en stor milepæl i mitt engasjement. Nå skal vi i stiftelsen bruke de neste årene på å intensivere det viktige arbeidet med forebygging og avdekking.

Hvorfor tror du at du er nominert til Årets Ladejarl?
Jeg blir oppriktig glad for en slik nominasjon. Det betyr at folk ser hvor viktig arbeidet vårt er. Når 1 av 7 barn utsettes for seksuelle overgrep, og 2 av 10 barn utsettes for vold, så er det et stort samfunnsproblem. Jeg tror både politikere, fagfolk og folk flest er blitt mer bevisst på det hvor grusomt det er, og hvordan vi alle har et ansvar for å forhindre at det skjer.

Fortell kort om hvordan du leder- og arbeider verdibasert?
Som leder har jeg ansvar for å forvalte både menneskelige ressurser og kapital. Det er viktig at mine ansatte opplever en arbeidsplass med kultur for både individuell og kollektiv læring og involvering – og jeg har heldigvis en daglig leder som utøver disse verdiene på en utmerket måte. Det er også et stort ansvar å forvalte midler gitt oss fra både fra privatpersoner, virksomheter og myndighetene, og det er avgjørende for oss at en så stor andel som mulig skal gå direkte til tiltak som oppfyller vår visjon om en barndom uten vold.

www.stinesofiesstiftelse.no

www.jegvilvite.no

Les mer om de andre topp ti nominerte her.